William Hiseland

Roku 1709, bojoval v bitvě u Malplaquet velice starý voják, veterán Anglické občanské války.

William Hiseland (1620-1732) se údajně narodil 6. srpna roku 1620 a jeho jméno je někdy zaposiváno jako Hasland nebo Haseland. Již ve třinácti se stal vojákem a bojoval na straně royalistů, tedy krále Karla I. Stuarta (1600-1649), v bitvě u Edgehill dne 23. říjnu 1642. Jednalo se o první klasickou bitvu Anglické občanské války a vzhledem k nerozhodnému výsledku tak konflikt trval další čtyři roky. Následně se Hiseland účastnil války “dvou králů” v Irsku, známou jako Vilémsko–Jakobitská válka (1688-1691). Na jedné straně bojovali Angličané, Skotové, Holanďané a irští protestanti, snažící se prosadit nárok královny Marie II. a jejího manžela Viléma Oranžského. Na té druhé straně Jakobité a Francouzi, příznivci britského stuartovského panovníka Jakuba II., kterému chtěli po sesazení znovu pomoci na trůny zemí Anglie, Skotska a Irska. Později se Hiseland účastnil Války o španělské dědictví, která probíhala v letech 1701 až 1714. Tehdy byl již ostříleným veteránem sloužícím u pluku Royal Scots. Byl v armádě vedené Johnem Churchillem, vévodou z Marlborough, která v červnu 1709 obsadila Flandry. Dne 11. září došlo k bitvě u Malplaquet, která dopadla nerozhodně, ze strategického hlediska se jednalo o francouzské vítězství, jelikož koalice utrpěla vyšší ztráty a nemohla obsadit Paříž.

William Hiseland odešel do výsluhy po osmdesáti letech služby v hodnosti seržanta. Charles Lennox, vévoda z Richmondu mu udělil pensi ve výši jedné Crown (ekvivalent pěti šilinků). Od sta let žil v královské nemocnici v Chelsea odkud byl ale po třech letech vyloučen, jelikož se oženil. Poté co jeho žena zemřela, se do nemocnice vrátil. Zemřel 7. února 1732 ve věku 111 let a 185 dní. Pokud jde o jeho obraz, tak ten vznikl 17. srpna 1730 a jeho autorem je George Alsop.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář