Whiskey war

Málo se ví, že již desítky let probíhá poněkud úsměvná válka mezi Dánskem a Kanadou. Válka zvaná “Whiskey war” se vede o sporný ostrov nedaleko Grónska a krom vyvěšování vlajek hrají významnou roli i zanechané lahve alkoholu.

Hansův ostrov (Hans Island, Hans Ø, Tartupaluk) je neobydlený ostrůvek o rozloze 1,3 km² ležící uprostřed Kennedyho průlivu mezi Ellesmerovým ostrovem a Grónskem. Na ostrov si dělají nárok Kanada i Dánsko. Ostrov objevil v roce 1871 polárník Charles Francis Hall a pojmenoval jej dle inuitského člena své výpravy Hanse Hendrika. V roce 1933 potvrdil Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti dánský nárok na celé Grónsko. V roce 1973 došlo při vytyčování námořní hranice mezi Dánskem a Kanadou k prvnímu sporu o Hansův ostrov. V letech 1980 až 1983 prováděla kanadská společnost Dome Petroleum geologický průzkum oblasti. Právě zostřující se soupeření o nerostné zdroje Arktidy, které se v důsledku globálního oteplování stávají přístupnějšími, vedl k vyhrocení konfliktu. Obě strany několikrát provedly vylodění na ostrově, vyvěsily tam své vlajky (a zanechaly lahve alkoholu vyrobeného ve své zemi – kanadskou whiskey nebo dánský akvavit). Proto je konflikt v médiích s nadsázkou označován i jako Whisky War (obě země jsou členy NATO, takže jsou smluvní spojenci). Proběhla také tzv. Google War, kdy obě země ovlivňovaly internetové vyhledávače, aby podpořily své nároky. V současné době probíhají diplomatická jednání o společné správě ostrova.

Zdroj obrázku Pixabay

Napsat komentář