Vousatá žena Helena Antonia

Vousatá žena Helena Antonia (1550-1595), původem z města Lutych, byla dvorním trpaslíkem Marie Španělské, manželky císaře Svaté říše římské Maxmiliána II. a královny české, uherské, chorvatské a slavonské. Nutno podotknout, že šlo o populární dvorní dámu, kterou si velmi oblíbily i dcery císařova bratra, arcivévody Karla II. Štýrského. Konkrétně Markéty Habsburské (1584–1611), budoucí manželky krále Filipa III., a Konstance Habsburské (1588-1631), pozdější polské královny a druhé ženy Zikmunda III. Vasy. Tedy i vousatá žena malého vzrůstu mohla prožít velmi zajímavý dvorský život.

Obraz pochází z doby krátce po roce 1621, kdy Helena Antonia jako dvorní dáma polské královny Konstance Habsburské, navštívila Vratislav. Obraz od anonymního slezského malíře měl být umístěn do kabinetu kuriozit tamní protestantské farnosti sv. Máří Magdalény. Nyní je uložen v místním národním muzeu. Datování je poněkud matoucí a v té době by již měla být mrtvá, tak nevím. Krom polských, ostatní zdroje zmiňují úmrtí v roce 1595.

Zdroj obrázku Wikipedia

Napsat komentář