Tradice jízdy křižáků v Lužici

Krásným zvykem Lužických Srbů spojeným s Velikonocemi jsou takzvané velikonoční jízdy někdy též zvané jízdy křižáků.

Účastní se jich muži oblečení do fraků a cylindrů s korouhvemi, které jsou jedinečné pro každou konkrétní vesnici. Jízda začíná, když procesí na koních 3x objede hřbitov ve své vesnici, poté se zastaví před kostelem, kde si nechá požehnat korouhve a poté za zpěvu lužickosrbských velikonočních písní vyrazí do vesnice sousední. Zde se opět 3x objíždí hřbitov, poté jezdci z koní sesednou a občerství se. Následně znovu nasednou na koně a vrací se zpět do své vesnice. Velikonoční jízdy jsou starým zvykem písemně doloženým už ve 14. století, ale jejich původ je pravděpodobně ještě starší. Jedná se o důležitou tradici, která pomáhá udržovat národní a slovanské povědomí Lužických Srbů v moři germánství a to jak dnes, tak i v těžkých časem násilné germanizace během nadvlády nacistů nebo vilémovského císařství.

Zdroj obrázku Pixabay

Napsat komentář