Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie

Snědý generál francouzské revoluční armády, prý nejkrásnější muž kterého bylo možno potkat a otec slavného spisovatele Alexandra Dumase.

Divizní generál a hrdina Velké francouzské revoluce, Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie (1762-1806), známý jako generál Dumas, se narodil ve francouzské kolonii Saint-Domingue (ostrov Hispaniola) na území dnešního státu Haiti. Pocházel ze smíšeného vztahu markýze Alexandra Davy de La Pailleterie a otrokyně Marie-Louise Élisabeth Labouret, kterou šlechtic koupil za “přehnanou” cenu a žil s ní jako s konkubínou. Všechny zdroje ji označují jako černou afričanku – négresse” nikoliv “mulâtresse” (mulatka). Z tohoto svazku se roku 1762 narodil míšenec Thomas-Alexandre a dvě dcery. Zde je tedy původ snědosti Thomas-Alexandre Dumase, jeho kůže je popisována jako velmi tmavá – spíš ebenová než bronzová. V roce 1797 se o něm mluvilo jako o nejkrásnějším muži kterého bylo možno potkat.

Thomas-Alexandre vstoupil s otcovou pomocí do francouzské armády ve čtyřiadvaceti letech a do 31 let se vypracoval z vojína na vrchního generála francouzské “Alpské” armády, čítající 53 000 vojáků (!) Svým strategickým vítězstvím při obsazování alpských průsmyků umožnil francouzské armádě zahájit druhé italské tažení proti rakouskému císařství. Během bitev v Itálii jej rakouské jednotky přezdívaly “Schwarzer Teufel” (tedy černý ďábel). Sám Napoleon jej po obsazení mostu přes řeku Eisack v Clausen, nazýval Horatius Cocles z Tyrol, na počest starořímského hrdiny, který zachránil město Řím. Později sloužil jako velitel francouzského jezdectva při neúspěšném (byť slavném) egyptském tažení. Na pochodu z Alexandrie do Káhiry se dokonce slovně střetl se samotným Napoleonem, pod ním sloužil v Itálii. V březnu 1799 opustil Egypt na polorozpadlé lodi, která naneštěstí uvázla na jihoitalském pobřeží Neapolského království. zde byl zajat a uvězněn, přičemž v žaláři setrval až do jara 1801. Po svém propuštění se vrátil do Francie a měl s manželkou syna Alexandra Dumase, který se stal jedním z nejčtenějších francouzských autorů všech dob.

Pokud jde o jeho slavného syna, tak Alexandre Dumas (1802-1870), vlastním jménem Dumas Davy de la Pailleterie, měl mírné černošské rysy a prakticky vzato šlo o kreola, tedy míšence. Přesto se proslavil především historickými a dobrodružnými romány. Celkově napsal (byť né sám) téměř 600 románů a mnoho jeho děl bylo několikrát zfilmováno. Tvůrčí štafetu převzal jeho stejnojmenný nemanželský syn. Věnoval se divadelní tvorbě, byl zvolen členem Francouzské akademie a roku 1894 obdržel Řád čestné legie. Autorem obrazu Olivier Pichat.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

https://harvardmagazine.com/sites/default/files/styles/4x3_main/public/img/article/1012/nd12_31_image_01_900.jpg?itok=_LEQ619A

Napsat komentář