Svobodný stát Liberland

Český politik před několika lety vyhlásil na několikakilometrovém území na srbsko-chorvatské hranici, vlastní svobodný stát Liberland. Nutno poznamenat, že povětšinou je projekt chápán jako zajímavá recese.

Liberland (oficiálně Svobodná republika Liberland) je mikronárod, formálně vyhlášený 13. dubna 2015 českým politikem a aktivistou Vítem Jedličkou, na ploše cca 7 kilometrů čtverečních neobydleného sporného území mezi Chorvatskem a Srbskem, nedaleko hranic s Maďarskem. Hranici definoval tak, aby nezasahovala do území Chorvatska ani Srbska. Podle Jedličky jde o terra nullius, neboli zemi nikoho. Tamní územní spory se datují již od konce 40. let, nikdy se je však nepodařilo uspokojivě vyřešit – ani po rozpadu Jugoslávie v 90. letech, dokonce ani po vstupu Chorvatska do Evropské unie v roce 2013. V zásadě se jedná o teritorium o rozloze několika kilometrů čtverečních, proto je motivace k dořešení situace poměrně malá. Neuzavřenost problému je živnou půdou i pro medializované obskurnosti na způsob zmíněného záboru území různými uskupeními.

Území Liberlandu leží v nivě Dunaje a je převážně tvořeno lužním poloostrovem (místně zvaným Gornja Siga) mezi hlavním tokem Dunaje a ramenem Monjoroški Dunavac. Na území se nacházela přes 30 let opuštěná budova, která byla v roce 2017 zničena. Přístupové cesty jsou ve velmi špatném stavu a suchozemské spojení existuje pouze (na severozápadě) několika lesními cestami do Chorvatska (obec Kneževi Vinogradi).

Chorvatské ministerstvo zahraničních věcí komentovalo aktivity okolo Liberlandu slovy “virtuální žerty, jakkoliv jsou občas zajímavé, zůstávají tím, čím jsou, tedy virtuálními žerty a k nim nemáme žádný oficiální komentář”. Srbsko vydalo oficiální stanovisko, v němž uvádí “Nový stát Liberland není zformován na území Republiky Srbsko.” V červnu 2015 chorvatské ministerstvo zahraničí uvedlo, že území bude předmětem delimitace státních hranic, v rámci které připadne Chorvatsku či Srbsku, a tedy nejde o území nikoho (terra nullius).

Chorvatská vláda dlouho blokovala přístup. V srpnu 2023 se příznivcům hnutí Liberland a novinářům podařilo získat neoficiální přístup na na území Liberlandu a od té doby zde je trvalá přítomnost osidlovatelů. Dne 6. srpna 2023 Jedlička oznámil otevření hraničního přechodu mezi Chorvatskem a Liberlandem. Chorvatská pohraniční policie kontroluje pasy osob, které na území vstupují a vystupují z něj.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář