Surrealistická růžová jezera

Vysoká hladina slanosti v kombinaci s přítomností řas milujících sůl a růžových “bakterií” známých jako halobakterie mění jezera v jižní Austrálii v jasně růžovou. Čím méně vody v jezeře, tím koncentrovanější sůl a tedy i jasnější růžová barva.

Halobacteria (Haloarchaea) je třída archeí z kmene Euryarchaeota, nejedná se tedy o bakterie. Můžeme je označit za halofily, jelikož se vyskytují ve vodách s velmi vysokým obsahem solí. Nejlépe rostou při koncentraci NaCl 2,3 mol/l a nedokáží žít pod hranicí 2,0 mol/l NaCl, mořská voda ale běžně obsahuje 0,6 mol/l NaCl, proto osídlují oblasti jako je Mrtvé moře. Mimo vysoký obsah solí vyžadují též vlhkost a dostatek organického materiálu. Mohou růst aerobně i anaerobně. Probíhá u nich fotofosforylace, tedy jev, při němž pigment bakteriorodopsin absorbuje světlo a poskytuje energii k tvorbě ATP. Ta se však nedá považovat za fotosyntézu v pravém slova smyslu, při níž totiž musí sluneční záření být využíváno nejen jako zdroj energie, ale též jako prostředek k fixaci uhlíku, čehož halobakterie nejsou schopné. Bakteriorodopsiny působí i červené zabarvení vod, v nichž se Halobacteria vyskytují v masivním množství. Jiný pigment, tzv. halorodopsin, pumpuje do buňky chloridové ionty a rovněž asistuje při výrobě energie.

Zdroj obrázku Johan Drone Adventures

https://i.pinimg.com/originals/2e/df/b8/2edfb885fe40e4e3e391c62ecb91d6d1.jpg

Napsat komentář