Solar-powered sea slug

Kleptoplastie, aneb když se mořský plž rozhodne přestat jíst a přejde na sluneční pohon. Anglicky se jim přezdívá “solar-powered sea slugs”.

Každý patrně zná případy, kdy si tvor nebo i člověk vypůjčí bakterii či řasu, kterou začne využívat ku vlastnímu prospěchu, ať již pro snazší trávení nebo jinak. Nápadně zelený mořský zadožábrý plž Elysia chlorotica, ze skupiny Sacoglossa, se rozhodl jít ještě dál a přivlastňuje si přímo chloroplasty ze strávených řas. Anglicky se jim přezdívá solar-powered sea slugs, čili mořští slimáci na sluneční pohon, a z potravy si vytvořili unikátní metabolickou dráhu využívající fotosyntézu. Chloroplasty totiž nestráví, ale oddělí od ostatní potravy a nepoškozené přesunou do svých buněk. Odborníci tento jev nazývají kleptoplastie.

Řasám druhu Vaucheria litorea, jimiž se plži živí, kradou nejen chloroplasty, ale i geny z chloroplastové DNA. V tomto případě tedy predátor rozebírá symbionta kořisti, pro produkci fotosyntetické molekuly – chlorofylu A, kterou si částečně i sám vyrábí. Přestože plži nedokážou vytvářet nové chloroplasty, dokáží již získané udržet funkční až 10 měsíců a v případě nedostatku potravy přežít jen z chloroplasty syntetizovaného cukru. Plž se tedy může živit řasami nebo fotosyntézou získanými cukry. Jde tak v podstatě o neuvěřitelné propojení zvířete a rostliny.
Splývání celých metabolických drah mezi mnohobuněčnými organismy je velice zajímavé i z hlediska naší budoucnosti. Jednou se třeba dočkáme pohledu na louku obsypanou pasoucími se zelenými kravičkami. Zajímaví by jistě byli rovněž zelení domácí mazlíčci, kterým nebudete muset sypat granule.

Zdroj obrázku

https://i.pinimg.com/originals/8d/b3/d8/8db3d8f02208241be3e957affe8df78a.jpg

Napsat komentář