Smajlík starší než lidé

Nejstarší “smajlík” je překvapivě starší než samotní lidé. Manuport (tzn. člověkem přinesený objekt) z Makapansgat je oblázek tak akorát do dlaně, na kterém eroze vytvořila několik prohlubní, které připomínají stylizovanou lidskou tvář. Nu a před asi třemi miliony let se tento kamínek zalíbil nějakému australopitékovi (Australopithecus africanus), který si jej přinesl ze vzdálenosti nejméně 5 km domů do jeskyně. Právě tam byl nalezen společně s kostmi dalších australopitéků. Nejde o vyrobený předmět, nejde o umění, ale přesto jde o něco zcela zásadního – první doklad, že někteří z našich předků byli schopni symbolického myšlení: “Tenhle kámen vypadá jako člověk.”

Makapansgat (též Makapanovo údolí) je soustava krasových jeskyní, nacházející se ve stejnojmenném údolí v kraji Limpopo v Jihoafrické republice, nedaleko města Mokopane (dříve Potgietersrus). Od roku 2005 je součástí významné paleoantropologické a archeologické oblasti zvané Kolébka lidstva, patřící ke světovému dědictví UNESCO.

Před 2-3 miliony let (v době přítomnosti australopitéků) pokrýval údolí Makapan poměrně hustý subtropický les s dostatkem vláhy, v okolí však zřejmě obklopený sušší otevřenou travnatou krajinou. Na existenci křovin a hustších lesních porostů ukazuje poměrně velký podíl kostí plodožravých a stromových živočichů. Ostatky vodních živočichů naznačují přítomnost řeky a záplavových území, lužního lesa. Vlhkému teplému podnebí odpovídá i poměrně masivní vrstva sintru, pokrývajícího stěny a strop jeskyní. O tom, že les mohl být jen ostrůvkem v jinak otevřené krajině svědčí i fakt, že hyeny, považované za hlavního původce kosterních nálezů v jeskyních, loví především v otevřených prostorách. Nálezy zvířecích kostí v mladších vrstvách naznačují postupný úbytek srážek i lesních porostů ve prospěch travnatých plání. Málo početné ostatky z nejmladší části pak již dokládají výrazně suché, otevřené prostředí, podobné dnešní krajině. Zastoupení vodních druhů zvířat však ukazuje na přetrvávající vlhká či bažinatá místa.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons, Picryl a Flickr

Napsat komentář