Knihvazač spáchal sebevraždu řezačkou na papír (1910)

Třiapadesátiletý knihvazač Stanislas Ruffin spáchal roku 1910 sebevraždu s pomocí řezačky na papír. K události došlo v jisté Pařížské tiskárně na ulici l’Amiral Roussin číslo 37. Nešťastného majitele nalezli ráno zaměstnanci – Philippe Cordebaigt a Antoine Lassouche. Ruffinova hlava byla údajně téměř odťata a držela jen na pár místech. Zprávu přinesl 19. června časopis Le petit parisien.

Již v 80. letech 19. století patřily České země mezi prvních pět zemí s nejvyšším počtem sebevražd. Lidé zde nejčastěji užívali jedy, stříleli se, skákali z oken, polykali různé předměty, věšeli se a podřezávali si žíly. Vedle lásky byla častou příčinou sebevražd bída a úpadek. Počet sebevražd stoupal i za velkých politických krizí. V roce 1903 bylo v Rakousku 4 661 případů. Zvlášť vysokým počtem sebevražd proslula Rakousko-uherská armáda, patrně kvůli pronásledování nadřízenými, špatnému zacházení, nedostatku sexu a pocitu osamělosti. Jen v roce 1878 si vzalo život 399 vojáků.

Před první světovou válkou vypracoval jistý dr. Lisle studii, v níž dokazoval, že na způsob sebevraždy mělo vliv i povolání a pohlaví. V roce 1852 si v Paříži vyrobil truhlář Ambroise Tardieu vlastní gilotinu z pracovního stolu a nabroušeného rýče a sám si usekl hlavu. Jistý stařec ve Vídni si v roce 1878 zatloukl do temene hlavy osmicentimetrové hřebíky. Vedoucí lékař královské nemocnice ve Vídni dr. Reyer zase využil roku 1851 vynálezu chloroformu a jeho vdechováním spáchal sebevraždu. Jako zajímavost uveďme, že ve Velké Británii byl na konci 19. století pokus o sebevraždu pokládán za obdobu pokusu o vraždu a mohl být potrestán i oběšením.

Zdroj obrázku Autor a Pixabay

Napsat komentář