Sdílená ekonomika ráčků poustevníčků

Jak jistě každé malé dítě ví, ulita chrání ráčka poustevníčka proti predátorům a slunečnímu žáru a je tedy jasné, že bez ní by náš milý poustevníček neměl na pláži plné nebezpečí pražádnou šanci. Proto pokaždé když si musí opatřit ulitu novou, vyrovnává se s nelehkým úkolem. Ulity jsou často buďto již obsazené, zanesené pískem, nebo poškozené. Navíc když už se mu podaří nějakou ulitu najít, prakticky nikdy to není ulita velikosti která by mu vyhovovala. Pokud tedy narazí na příliš velkou, uchýlí se k podivuhodné reakci. Usadí se vedle ulity a trpělivě vyčkává, až si jí všimnou poustevníčci z okolí, kteří také hledají nové bydlení. Ti se začnou kolem ní scházet a když jich je dost, nastane něco úžasného. Ráčci se začnou vzájemně poměřovat, než dospějí k úhledné řadě od nejmenšího k největšímu. Takto dokáží čekat i desítky hodin, než se ukáže poustevníček dost velký na to, aby mu pohodlně sedla ona volná ulita. Když se konečně takovýto jedinec najde, nastane nevídané divadlo, kdy si poustevníčci v rychlosti ulity vymění. Menší vždy vleze do ulity toho většího, který stojí ve frontě před ním. Takhle se dostane na každého ulita správné velikosti. Sdílená ekonomika, komunitní výměna zboží a využití opuštěných a nepotřebných věcí jsou zkrátka společnými rysy všech sqatterů napříč živočišnými druhy.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons a Flickr

Napsat komentář