Rytíř Plichta ze Žerotína (1291-1322)

Plichta ze Žerotína (1291-1322) byl český rytíř z rodu českých Žerotínů, který proslul zejména jako turnajový rytíř, jehož věhlas dosáhl až do Anglie. Bylo to údajně právě jeho umění na kolbištích ve Francii, co očarovalo mladého krále Jana Lucemburského, který jej díky tomu přijal do své osobní družiny.

Plichta se narodil 14. prosince roku 1291 a již jako šestnáctiletý se účastnil bojů s Habsburky, kteří si po vymření královské větve Přemyslovců činili nárok na českou korunu. Jeho boj byl zaznamenán v Dalimilově kronice: “Jindřich z Korutan pak českou zemi řídil… To římskému králi dobře poslouží, až před Kutnou Horou vojsko rozloží. Plichta ze Žerotína dá se na pochod a nadělá jeho šikům mnoho škod…” Dalimil dále zmiňuje, že roku 1316 Plichta opustil Čechy a společně se svým bratrem Jaroslavem se ve vojsku Německých rytířů zúčastnil křížové výpravy proti pohanským Prusům. Kam zamířil po jejím skončení není známo a jsme odkázáni opět na starou českou kroniku. “Rok tisící tří stý šestnáctý byl právě… V těch letech nám také pověst připomíná statečného muže Plichtu ze Žerotína. Ten opustil Čechy, odjel do dálavy, bil se v každém boji jako rytíř pravý. Ten římskému králi pomoh v každé srážce, králi anglickému často dělal strážce a zvítězil všude, kde se vojska střetla. Na hrdinstvích měl vždy největší podíl. Dvěstě let se lepší rytíř nenarodil.”

Třicetiletý rytíř Plichta z Žirotína padl v bitvě u Műhldorfu 28. září 1322. V této bitvě podporoval Jan Lucemburský Ludvíka Bavora proti Fridrichovi Habsburskému. Plichta ze Žerotína se zúčastnil prvního útoku s králem Janem. Dostal se ovšem moc hluboko do nepřátelských řad a už nestačil ustoupit s ostatními a zůstal odříznutý uprostřed nepřátel. I přesto se mu podařilo několikrát si prosekat cestu skrze nepřátelské řady, což se v rytířském světě velice cenilo, dokud pod ním nepadl kůň. Opěšalý nezmohl nic ani takový rytíř, jakým byl Plichta ze Žerotína. Pochován je s největší pravděpodobností v podzemí kláštera v Panenském Týnci.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

https://i.pinimg.com/736x/2c/ad/53/2cad53c94f0002492168d3fa0e163408.jpg

Napsat komentář