Římský žertovný džbán

Žertovný římský skleněný džbán s druhým menším ukrytým uvnitř. Pochází ze 4. století našeho letopočtu a nejspíš byl vyroben jako ukázka zručnosti neznámého skláře. Patrně pochází z města Colonia Agrippina (Kolína nad Rýnem) a byl nalezen v hrobě velmože ve švýcarském Stein am Rhein.

Římské sklo je svědectvím o umění a řemeslné zručnosti starověkých římských sklářů. Tyto jemné nádoby a předměty sloužily k funkčním i dekorativním účelům. Římští skláři byli známí svou dovedností ve vytváření složitého a barevného skla. Mezi předměty z římského skla patřily nádoby na pití jako poháry a poháry, ozdobné kusy jako flakony a vázy a dokonce i okenní tabule. To co ale odlišuje římské sklo, je jeho ohromující množství tvarů, barev a vzorů, které ukazují inovace Římanů ve výrobě skla. Tyto artefakty poskytují neocenitelný pohled na každodenní život, obchod a umělecký vkus té doby.

Kolín je nejstarším z velkých německých měst a byl založen císařovnou Agrippinou mladší (ženou římského císaře Claudia), která se narodila v legionářské osadě (castra Romana) nad Rýnem – součásti Dolnogermánského limitu Římské říše. V roce 50 dala této původně germánské osadě jméno a povýšila ji na město. Colonia Agrippina se kolem roku 89 stala hlavním městem provincie a jedním z významnějších obchodních a výrobních center římského impéria na sever od Alp. Ve 4. století byla ve městě velká komunita křesťanů, která založila první biskupství a od roku 785 arcibiskupství kolínské.

Zdroj obrázku Flickr

Podobný římský kousek

Napsat komentář