Původ zkratky Wi-Fi

Mapa světa z roku 2014 ukazující všechna zařízení připojená k internetu v jeden moment (řády milisekund). Krásně je tak vidět, které oblasti jsou k internetu připojené více a které méně.

Pokud jde o původ zkratky Wi-Fi, tak zde koluje řada historek. S jistotou můžeme říct jen to, že se jedná o standardy pro bezdrátový přenos dat, které mají ryze technické označení IEEE 802.11. Jenže ptát se někoho, zda se můžeme připojit k jeho IEEE 802.11, není zcela praktické. Proto bylo třeba dát tomuto způsobu připojení nějaký více atraktivní název. Víme, že “Wi”, znamená zřejmě bezdrátový (wireless). Ale co s tím “Fi”? A zde se historky začínají rozcházet. Některé historky tvrdí, že Wi-Fi neznamenalo původně vůbec nic, jen se později vymyslela pohádka, která dává smysl. Jednou z těch rozšířených je, že znamená “wireless fidelity” – tedy “bezdrátová přesnost”. Zní to zvláštně, že? Pokud si ale vzpomenete na hudební soustavy “Hi-Fi” (high-fidelity), které symbolizovaly “vysokou přesnost zvuku”, tak ty údajně posloužily jako předloha pro slovní hříčku Wi-Fi. Hi-Fi byly v době, kdy Wi-Fi vznikla, populární a blízkost těchto pojmů patrně měla usnadnit její popularizaci.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář