Pulci ropuch při práci

Pulci požírají utopené mládě vrabce, které vypadlo z hnízda rovnou do rybníka. Autorem fotografie je Juan Jesús Gonzalez Ahumada a zachycuje drsnou realitu přírody. Pulci ropuch jsou obvykle býložraví, ale jak rostou, začínají stále častěji vyhledávat též maso, což z nich dělá oportunistické predátory (jako je tento případ).

Tito pulci patří mezi významné odstraňovače organických zbytků ve vodě. V dospělosti se ropuchy živí různými suchozemskými živočichy přiměřené velikosti – měkkýši, žížalami, pavouky, svinkami, mravenci, brouky aj. Velcí jedinci (staré samice) dokáží spolknout i mládě myši. Útočí pouze na živou, pohybující se kořist. Žravost ropuch je příslovečná a zkonzumují velké množství škodlivých živočichů. V zahradách a polích totiž významně hubí různé bezobratlé (především druhy s noční aktivitou), které jinak unikají hmyzožravým ptákům. Pomocí pokusů bylo zjištěno, že ropucha obecná nemá geneticky dané schéma vhodné kořisti. Z počátku loví vše, i nebezpečné druhy. Teprve časem, díky individuálním zkušenostem, které získala, se naučí vyhýbat včelám, vosám atd.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář