Prusové v Brně (1866)

Pruští vojáci spokojeně si hovící před Brnem. Autorem téměř až idylického snímku z července 1866 je místní učitel, malíř a fotograf Anton Mayssl (1826-1899).

Skvělá kompozice má několik rovin a je až fascinující, jak fotograf téměř sedmdesát vojáků dokázal zorganizovat. Pokud by vás zajímalo kde se nachází, tak jde o Dlouhou ulici, přičemž Špilberk tvoří skvělé pozadí a i symbolicky rámuje obraz. Od pevnosti oko sleduje, jak se jednotlivé úrovně postupně snižují přes zásobovací vůz a jezdce, po stojící, sedící a ležící postavy. Rytmický sestup směrem k fotografovi zvýrazňuje jeho úlohu.

V této krvavé válce Rakousko vybojovalo v podstatě jedinou vítěznou bitvu – u Trutnova 27. června 1866. Ráno 12. července Prusové spořádaně vstoupili do Brna, přičemž jim vyjel vstříc starosta dr. Karl Giskra (1820-1879) a čtveřice radních s bílými prapory. Tento akt se rovnal faktické kapitulaci, což bylo později starostovi vyčítáno. Vojáci patřili k první armádě prince Friedricha Karla a za zvuků vojenské hudby pokračovali v poklidném obsazování města. Brzy se rozptýlily obavy z možného násilí, otevřely se obchody a polní kuchyně začaly kouřit. Velitel pruských vojsk Wilhelm von Mecklenburg žádal jídlo pro 8 000 mužů a seno pro 2 500 koní. Každý vhodný byt jim byl dán k dispozici a bez písemného povolení velitele nesměl město opustit žádný člověk s koněm a vozem, vojáci též střežili strategické body. Ještě ten den přijel do Brna princ Friedrich Karl a usídlil se v budově místodržitelství. Večer bylo v Brně již na 50 000 pruských vojáků. Nebylo možno je ubytovat v domech, část jich tak zůstala venku. Následující den, 13. července, se do Brna přestěhoval královský hlavní stan a město uvítalo samotného pruského krále. O pět dní později, 18. července 1866, se objevil ve městě nový nepřítel, strašnější než Prusové, cholera…

Anton Mayssl (1826-1899) studoval na gymnáziu a filozofickém učilišti v Černovicích (Czernowitz) na jihozápadě dnešní Ukrajiny. Po studiu v rodném městě odešel do Vídně, kde začal studovat na polytechnice a na akademii výtvarných umění. V revolučním roce 1848 na čas odešel z Vídně do Brna a po uklidnění situace se vrátil zpět do Vídně. Během krátkého pobytu v Brně na sebe upozornil svými schopnostmi, a tak snadno získal místo na stavebním ředitelství. Zde se kupříkladu podílel na přípravě plánů adaptace budovy nového technického učiliště. Jeho činnost neušla pozornosti ředitele učiliště, který jej navrhl na místo asistenta deskriptivní geometrie a přípravného kreslení. V roce 1852 byl jmenován učitelem kreslení na nově organizované brněnské vyšší reálce. Přitom pokračoval dále ve studiu malby na vídeňské akademii u profesora F. G. Waldmüllera (1793-1865). V roce 1855 byl na reálce jmenován profesorem s definitivou. V roce 1859 studoval v drážďanské galerii a v roce 1864 na akademii v Mnichově. Od počátku 60. let 19. století se začal věnovat fotografování a velmi brzy se stal jeho ateliér jedním z nejuznávanějších v Brně. Jen doplním, že první zpráva o daugerrotypii se na území českých zemí objevila v lednu 1839. Mayssl zřejmě velmi dobře prosperoval, protože si v roce 1867 otevřel dva nové ateliéry a roku 1871 dokonce vystavoval v Londýně. Od 70. let však postupně fotografování opouštěl a stále více se věnoval malbě. Nicméně své fotografické ateliéry provozoval až do konce života. Místo na reálce opustil v roce 1885 a dál se věnoval pouze umělecké tvorbě. Zemřel v Brně 8. července 1899.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář