Tajný projekt MKULTRA

Tajný projekt CIA, který po svém zveřejnění pobouřil veřejnost. Mezi jeho cíle patřilo zkoumání psychické manipulace lidí, konkrétně: ovlivňování myšlení pomocí drog, hypnóza, izolace a senzorická deprivace, verbální a sexuální zneužívání, různé formy mučení, vývoj látek schopných manipulovat lidský mozek a vědomí. Pod dohledem Alana Dullesse jej řídil a měl na starost Sidney Gotlieb. V rámci projektu byl prováděn výzkum na nic netušících osobách v USA a v Kanadě, při němž jim mimo jiné byly podávány drogy, jako např. LSD. Program byl tajný a z vícero důvodů neústavní a ilegální.

Projekt MKULTRA byl spuštěn na začátku 50. let, pravděpodobně již v roce 1950. Z dokumentů, které se dostaly na veřejnost, se můžeme dozvědět, že projekt byl v roce 1953 oficiálně schválen, v roce 1964 redukován ve svém rozsahu, v roce 1967 ještě více omezen na rozpočtu a v roce 1973 oficiálně zastaven. Ve stejném roce nařídil Richard Helms, tehdejší ředitel CIA, zničit velkou část dokumentů o tomto programu.

V letech 1974–1975, v důsledku aféry Watergate, se však v tisku objevily zprávy o MKULTRA a dalších ilegálních aktivitách CIA, včetně pokusů na lidech, což vyústilo v rozsáhlý skandál a vyšetřování. Vyšetřování prováděla komise prezidenta Forda (Rockefeller Commission), která zveřejnila některé informace o nezákonném postupu CIA proti občanům USA, např. porušování listovního tajemství, o projektu MKULTRA a některé materiály, které měly vyvrátit spekulace o zapletení CIA do atentátu na Kennedyho. Výsledná zpráva komise však nebyla uspokojivá a proto vznikl opoziční vyšetřovací orgán, senátní výbor pod vedením demokratického senátora Franka Churche (Church Committee). V roce 1977 byl vznesen požadavek k CIA na dodání dokumentace o MKULTRA (v rámci zákona Freedom of Information Act); na povrch se tak dostalo cca 20 tisíc stránek dokumentů, které nebyly v roce 1973 zničeny. Poznatky z těchto dokumentů vedly k několika senátním slyšením. V červenci 2001 byla zbylá dokumentace k programu MKULTRA oficiálně odtajněna.

V roce 1979 John Marks ve své knize The Search for the Manchurian Candidate napsal, že než program MKULTRA v roce 1963 v podstatě skončil, výzkumní pracovníci agentury nenašli žádnou spolehlivou cestu k vymývání mozku jinou osobou. Všechny experimenty v určité fázi vždy selhaly, protože subjekt se z nějakého důvodu zaseknul, nebo trpěl amnesií nebo katatonií. Úředníci agentury zjistili, že by mohli vytvářet pomatence (doslova zeleninu) bez jakéhokoliv provozního využití.

V roce 1985 Nejvyšší soud prohlásil, že Projekt MKULTRA se zabýval výzkumem a vývojem chemických, biologických a radiologických materiálů schopných zapojení v tajných operacích k ovládání lidského chování. Program sestával ze 149 subprojektů, které Ústřední zpravodajská agentura CIA nasmlouvala různým univerzitám, výzkumným nadacím a podobným institucím. Spolupracovalo nejméně 80 institucí a 185 soukromých výzkumníků. Protože agentura CIA platila MKULTRA nepřímo, nebylo mnohým spolupracujícím jedincům známo, že s ní jednají.

Zdroj obrázku Pixabay a Wikimedia Commons

Napsat komentář