Družina prince Fajsala v Jordánsku (1918)

Fayz Bey el-Azm na fotografii z 3. března roku 1918, kdy byl během bojů v Jordánsku součástí družiny prince Fajsala.

Autorem snímku je fotograf Paul Castlenau a již tehdy byl vytvořen barevný. Jedná se totiž o autochrom (autochromatický proces) což je raný proces barevné fotografie patentovaný roku 1903 bratry Lumièrovými a komerčně vyráběný v letech 1907 až 1935. V této době byl nejrozšířenějším procesem barevné fotografie. Autochromy překvapí krásným (i když ne úplně reálným) barevným pojetím a velkou stálostí. Mezi jeho hlavní nevýhody však patřila nízká citlivost, velké výrobní náklady, nereálné podání modré barvy a nemožnost kopírovat vzniklý obraz.

Princ Fajsal bin al-Husajn bin Alí al-Hášimí (1883-1933) byl členem hášimovské dynastie, která se pokládá za potomky proroka Mohameda. Fajsal vybízel k překonání rozporu mezi sunnitskými a ší’itskými muslimy a k podpoře panarabismu, jež by vedl k vytvoření arabského státu, který by zahrnoval Irák, Sýrii a další části úrodného půlměsíce. Když byl u moci, snažil se diverzifikovat svou administraci mezi různé etnické a náboženské skupiny. Čelil velké výzvě, neboť většina oblasti Blízkého východu byla pod evropskou, konkrétně francouzskou a britskou, kontrolou a jiní arabští vůdci se k jeho myšlenkám stavěli odmítavě. Fajsal nakonec svou snahou o panarabský nacionalismus nevyhnutelně izoloval některé náboženské skupiny. V roce 1919 podepsal společně s Chajimem Weizmannem ze Světové sionistické organizace takzvanou Fajsal-Weizmannovu dohodu, podle které měl, tehdy ještě emír, Fajsal podpořit sionistickou myšlenku, výměnou za sionistickou podporu arabskému státu v Sýrii, a to i navzdory odporu Francie. Dohoda však měla dodatek, že Fajsal nepodpoří židovské přistěhovalectví do doby, než v Sýrii vznikne jeho stát. Nakonec celá dohoda ztroskotala, neboť Spojené království nedodrželo své závazky vůči Arabům a přenechalo Sýrii Francouzům. Samotný Fajsal byl po krátké období v roce 1920 králem Velké Sýrie a od 23. srpna 1921 do roku 1933 králem Iráku.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

https://www.thenationalnews.com/image/policy:1.1097786:1603605350/01)%201918%20March%202nd%20-%20Arabia%20(Quweira,%20Jordan),%20Fayz%20Bey%20el%20Azm,%20companion%20of%20Emir%20Fay%C3%A7al.%20Autochrome%20by%20Paul%20Castlenau.jpg?$p=ddf24ca&w=1136&$w=ec52ab9

Napsat komentář