Postavil si jaderný reaktor

Mladík si získal poněkud nechtěnou pozornost federálních úřadů stavbou malého jaderného reaktoru v zahradní kůlně.

Sedmnáctiletý David Hahn, aktivní člen skautské organizace Boy Scouts of America, trávil většinu volného času prováděním amatérských chemických experimentů, které mnohdy vyústily v menší explozi. V polovině 90. let se začal zajímat o stavbu vlastního jaderného reaktoru. Vystupující jako vědec nebo středoškolský profesor, za pomoci dopisů, získával informace od profesionálů z oboru, kteří zapálenému “kolegovi” rádi poradili. Nedostupné prvky nutné pro zkonstruování reaktoru si dokázal obstarat ze všedních věcí. Tak například americium získával z detektorů kouře, radium ze starých hodinek, thorium z plynových lamp, uranium zas zakoupil pod svou falešnou identitou od jedné československé firmy poskytující prvek profesionálům pro univerzitní či vědecké účely.

Práce šla Hahnovi sice od ruky, skutečný jaderný reaktor však nikdy nesestavil. Místo toho se mu ale podařilo sestrojit zařízení emitující neutrony, které zároveň vyzařovalo do okolí radiaci. Právě jejich vysokých hodnot (1000x vyšších než normální hodnota) naměřených daleko od zahradní kůlny, kde Hahn experiment prováděl, se zalekl. Aparát tak roku 1995 rozebral a součástky se pokusil převézt kamsi za město. Na(ne)štěstí jej zastavila police provádějící namátkovou kontrolu. Zanedlouho se tak na zahradě rodiny Hahnových objevila kromě policie i FBI a zaměstnanci NRC (hlavního regulačního úřadu pro jadernou bezpečnost na území USA).

Hahna nečekal žádný postih ze strany úřadů, leč život se mu po “jaderném skandálu” přesto zkomplikoval. Hahnova matka o rok později spáchala sebevraždu, samotný Hahn vykazoval známky mentální nemoci, pro kterou byl později vyloučen z námořnictva. David Hahn se údajně pokusil jaderný reaktor vyrobit znovu roku 2007. Tehdy ale prožíval silné paranoidní stavy, a tak byl opět pod drobnohledem ze strany FBI. Vědce amatéra nakonec zatkli za krádež několika detektorů kouře, ale místo do vězení nastoupil do psychiatrické léčebny. Zemřel roku 2016 na předávkování alkoholem a drogami ve věku 39 let.

Na fotografii pózuje se svou nejoblíbenější knihou – Zlatou knihou chemických experimentů.

Zdroj obrázku Flickr

Napsat komentář