Porodní asistentka Angélique du Coudray

Porodní asistentka Angélique Marguerite Le Boursier du Coudray (1712-1794) byla roku 1759 pověřena králem Ludvíkem XV. aby vnesla osvětu na venkov. Cílem nebylo nic menšího, než snížení dětské úmrtnosti a Angélique du Coudray se chopila úkolu s nebývalou vervou. V letech 1760 až 1783 cestovala po francouzském venkově a sdílela své rozsáhlé znalosti s chudými ženami. Odhaduje se, že během tohoto období navštívila zhruba 40 měst a množství vesnic, navíc osobně přímo vyškolila 4 000 studentů. Byla také zodpovědná za vyškolení 6 000 dalších žen, které učily její bývalé studentky. Kromě toho vyškolila asi 500 chirurgů a lékařů. Prostřednictvím tohoto vzdělávacího úsilí se Du Coudray stala národní senzací a mezinárodním symbolem francouzského lékařského pokroku.

Pro názorné ukázky si dokonce vytvořila figurínu zvanou “machine”, která v reálné velikosti představovala ženské lůno s dítětem a vším kolem. Snadno tak mohla simulovat procesy během porodu a na co je nutné si dát pozor. Figurína je uložena v Musée Flaubert et d’histoire de la médecine v Rouenu ve Francii a kopie v Musée de l’Homme v Paříži. Výroba stála 300 liver a krom látky se používala i kůže. Výsledek tak byl více než věrný a pro názornou výuku tedy ideální.

Angélique du Coudray si za kurz pro ženy účtovala 36-40 liver, včetně závěrečného certifikátu o absolvování. Ve většině měst dostávala za své učení 300 liver měsíčně. Občas dovolila svým nejlepším studentům přímo se účastnit porodů, pod jejím dohledem. Angélique du Coudray zemřela v Bordeaux 17. dubna 1794 a kolem její smrti je množství záhad a nejasností, jelikož k ní došlo v období teroru po francouzské revoluci. Mnoho učenců se domnívá, že byla zabita během noci, protože předchozího dne pobývala ve společnosti krále. Jiní tvrdí, že prostě zemřela stářím. takový tedy byl osud slavné porodní asistentky, která výrazně ovlivnila dějiny porodnictví.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

https://i.pinimg.com/originals/07/bc/11/07bc11fa9f65821c792e4a72992b50ec.jpg

Napsat komentář