Podvodní pavouček

Vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica) je jediný známý pavouk, který naprostou většinu života tráví pod vodou. Ovšem aby pod hladinou přežil, staví si unikátní síťové útvary, do nichž na svém zadečku dopravuje zásobu vzduchu.

Pavouk nejprve utká mezi vodními rostlinami horizontální pavučinovou plachetku a upřede jedno vodící vlákno směrem k hladině. Potom vysune konec zadečku a překřížené zadní nohy nad hladinu do vzduchu, zachytí pomocí chloupků velkou vzduchovou bublinu a po vodícím vlákně se s ní ponoří pod hladinu. Bublinu si na zadečku přidržuje pomocí zadních nohou. Když se dostane k plachetce, vleze si pod ní a uvolní bublinu, která hnízdo kopulovitě vyklene. Tento transport vzduchu se několikrát opakuje, až získá vodouchův úkryt požadovanou velikost a tvar. Pak pavouk ještě dodatečně vyztuží dalšími pavučinami pevnost svého zvonu. Vzniklý útvar vydrží obyčejně několik týdnů až měsíců, pavouk ale čas od času musí doplnit jeho vzduchový obsah. Ve vzduchovém zvonu probíhají veškeré životní pochody pavouka – příjem potravy, svlékání, páření a kladení vajíček.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář