Optický klam přímé cesty

Přímá cesta nemusí být vždy tou nejkratší. Většinou tedy ano, ale na mapě musíme počítat s nemalým zkreslením, které vzniklo převodem 3D tvaru planety Země do ploché podoby. Směrem k pólům totiž musela být zvětšena a k rovníku zase zmenšena. Jde tedy o pěkný optický klam, ale nemusíte se bát, navigace s touto odchylkou počítají a vzdálenosti ukazují přesně.

Ortodroma (řecky orthos – přímý, dromos – cesta) je nejkratší spojnice dvou bodů na kulové ploše (např. povrchu Země). Tvoří ji kratší oblouk hlavní kružnice (její střed splývá se středem Země). V gnómonické projekci se ortodroma zobrazuje jako přímka. Ortodroma je sice nejkratší spojnicí dvou bodů, v navigaci je ale výhodnější použít loxodromu. Její dráha totiž udržuje stále stejný úhel s poledníkem (azimut), na rozdíl od ortodromy, u které se azimut obecně spojitě mění.

Zdroj obrázku Reddit a Pixnio

Napsat komentář