Opice rajtující na jelenech

Samice makaka růžolícího (Macaca fuscata) jedoucí na samci jelena sika. Oba druhy spolu žijí mírumilovně v japonských lesích. Tento úzký vztah je prospěšný pro obě zúčastněné strany: jelen sežere semena a plody, které shodili makakové, a opice odstraňují parazity ze svých čtyřnohých přátel. Občas je v ceně pro primáty i malá jízda. Vědci však zjistili, že v tomto zvířecím přátelství je víc, než se na první pohled zdá.

Vědci si všimli, že dynamika tohoto vzájemně prospěšného vztahu mezi opicemi a jeleny se začala přesouvat do více sexuálního přístupu makaků. Jedním z prvních případů, kdy vědci toto chování pozorovali, bylo na ostrově Jakušima v Japonsku v roce 2015, kdy se opičí samec pokusil pářit s nejméně dvěma různými laněmi. Zatímco jedné to očividně nevadilo, druhá nezvaného milovníka setřásla a utekla. Podle autorů studie je nejpravděpodobnějším vysvětlením deprivace partnera. To znamená, že samci s omezeným přístupem k protějškům budou pravděpodobněji projevovat tento druh chování. Další tým výzkumníků v letech 2012 a 2015 sledoval podivné chování makaků. Celkově zaznamenali 258 interakcí mezi opicemi a jeleny, severně od Ósaky v Japonsku. Zajímavé však je, že byly spatřeny na zádech jelenů pouze mladé samice makaků. Noëlle Gunst zmiňuje, že existují různé hypotézy o hlavních faktorech se sexuálními interakcemi mezi opicemi a jeleny. Jedním z možných vysvětlení je, že samci makaků mohou být při styku docela agresivní a pro samice je bezpečnější starat se o své potřeby alternativními způsoby. V tomto případě na hřbet jelena sika, kterým je docela jedno, co se děje na jejich zádech. Jiná teorie naznačuje, že opice mohly zažít určitý druh stimulace při jízdě na jelenech a jejich ošetřování. Mladé samice makaků mohou nejprve zažít genitální stimulaci během těchto heterospecifických hravých interakcí s jeleními kamarády, pak během nárůstu pohlavních steroidních hormonů charakteristických pro období dospívání mohou hledat podobnou sexuální odměnu s jeleními kamarády, zvláště když jsou sexuálně deprivovaní samci stejného druhu.Je také možné, že dospívající samice opic takto zjišťují svou sexualitu, protože samci normálně mladé samice jako sexuální partnery nepřijímají. Nejpravděpodobnější hypotézou však je, že samice makaků cvičí pro budoucí pohlavní styk s opičím samcem. Autoři však podotýkají, že žádné ze zmíněných vysvětlení se vzájemně nevylučují a že by toto chování mohlo být u japonských opic novým zvykem.

Zdroj obrázku Noëlle Guns a Flickr

Napsat komentář