Okulus v římském Pantheonu

Pantheon je nejzachovalejší antickou stavbou v Římě. Nachází se na náměstí Piazza della Rotonda a díky své mohutnosti je považován za nejvýznamnější doklad římského stavitelství.

Pantheon v překladu znamená nejsvětější místo, přičemž pan znamená všichni a theos znamená bůh. Původně zde stála svatyně s pravoúhlým půdorysem, tu však zničil požár. Dnešní podoba Pantheonu pochází z roku 125, kdy byla na příkaz císaře Hadriána dokončena nová stavba.

Vlastní chrám tvoří velká kruhová aula o stejném průměru a výšce 43,22 m (150 římských stop) zakrytá polokulovitou klenbou. Na stavbu kopule byl pravděpodobně vůbec poprvé použit litý pucolánový beton. Kopule ovšem nemá armatury, je zevnitř vylehčena pěti řadami kazet (lichoběžníkovitých zahloubení), v betonu jsou keramické nádoby a kusy pemzy, přesto váží asi 4 500 tun. Mimořádně silné obvodové zdi (6,4 m) jsou z cihel a v síle zdiva je po obvodě sedm výklenků: hlavní v ose a tři po každé straně s představenými sloupy. Mramorová podlaha je mírně vypuklá, jednak kvůli odtoku vody, ale také z optických důvodů: díky perspektivě vypadá prostor větší. Původní mramorová výzdoba se zachovala zhruba z padesáti procent. Zbylé mramory (včetně podlahy) jsou věrnou replikou.

Již zvenku si uděláte představu o obrovských rozměrech kopule na vrcholku budovy. Tato kopule je považována za velmi výrazný architektonický počin římských stavitelů, neboť se jedná o největší klenbu, jaká byla kdy postavena. Světlo se dovnitř dostává přes tzv. okulus, což je 9 metrů široký otvor v klenbě, který zároveň měl i důvod duchovní, neboť umožňoval přítomným rozjímat při pohledu na nebesa. Zajímavých je i dvacet dva děr v mramorové podlaze, které slouží k odvádění vody. Pantheon tvoří velká kruhová dvorana s přilehlou vstupní předsíní, která se může pochlubit šestnácti monolitickými sloupy s korintskými hlavicemi. Tyto sloupy dosahují výšky 12 metrů a jsou zachovány z předchozí svatyně, jsou vždy z jednoho kusu kamene.

Pantheon byl několikrát vyloupen a poničen. Naštěstí prostor ve štítu portálu nade dveřmi je stále ozdoben bronzovým reliéfem a také obrovské bronzové dveře zůstaly zachovány. Dnes Pantheon vypadá jako v druhém století, jen mramorová výzdoba interiéru není zcela původní.

Zdroj obrázku Flickr

https://www.teggelaar.com/rome/images/imagesub/imrome/R100565.jpg https://www.vistanet.it/roma/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/pantheon-roma-solstizio-estate-inverno-astronomia-luce-260321-1_1280.jpg

Napsat komentář