Obří jeseteři

Největším zaznamenaným jeseterem byla samice chycená v ústí řeky Volhy v roce 1827, vážící přes 1,5 tuny a na délku měřící 7,2 metru!

Nejstarší zástupci jeseterů se objevili již v období svrchní křídy asi před 80 miliony let a do dnešních dnů se prakticky nezměnili. Celkem existuje 26 druhů jeseterů a většina z nich dorůstá do obrovských rozměrů, rostou totiž po celý život, který může trvat 50 i více let. Druh byl kdysi ve větších řekách široce rozšířen, je vážně ohrožen a v dnešní době se v evropských řekách vyskytuje jen zřídka. V mnoha oblastech byl důležitým zdrojem potravy a bohatství. Znečišťování a přehrazování řek v kombinaci s přílišným lovem tuto obrovskou rybu téměř vyhubily. Ještě v 19. století byl zaznamenán výskyt jesetera velkého v pražské Vltavě a největší jeseterovité ryby, vyzy velké, v řece Moravě. Není náhodou, že největší rybou, která kdy v českých zemích byla ulovena, se stal tři metry dlouhý a metr široký jeseter velký, kterého v roce 1577 vytáhli z Labe litoměřičtí rybáři.

Zdroj obrázku Flickr

Napsat komentář