Nuragská kultura na Sardinii

Původní obyvatelé Sardinie – Sardové nebyli indoevropského původu, další vlna obyvatel přišla z východního Středomoří v 7. tisíciletí př.n.l. Ti se nejprve usadili na pobřeží a později začali obdělávat půdu i ve vnitrozemí, věnovali se zemědělství a pastevectví. V době neolitu (6 000 – 2 500 př.n.l.) začali tito jeskynní lidé vyrábět keramiku, v době eneolitu ve 3. tisíciletí př.n.l. již znali výrobu mědi a bronzu. Na území Sardinie se vystřídaly kultury: Bonuighinu, Ozieri, arzachenská, Bonnanaro a další. Kolem roku 1855 př.n.l. se na ostrově objevují pastevci známí jako Nuragové. Jejich původ je nejasný a je možné že přišli ze severní Afriky. Tato kultura existovala na od 18. století př.n.l. do 2. století n.l., největší rozvoj zažívala v letech 1 200 až 900 př.n.l. kdy těžila z rozvinutých kontaktů po celém Středomoří. Jméno dostala dle svých typických megalitických staveb – nuragů, kamených věží, jichž se na ostrově dnes nachází zhruba 7 000. Jejich architektura se podobá stavbám na Malorce, či Ibize. Nuragy mohly složit jako obydlí, pevnosti, královská sídla či chrámy. Nuragy jsou jakési kónické věže, ve tvaru komolého kužele, s kruhovým půdorysem postavené z kamenů bez malty. Výška nurágů byla 3 – 10 metrů, výjimečně 20 metrů. Uvnitř některých staveb byly schody, někdy byly vytvořeny jakési slepence z několika věží – nurágové vesnice. Neznámějšími jsou nurag Losa, Nuraxi di Barumini, Albucciu a Brunku Madili di Gesturi. Komplex Barumini je památkou pod ochranou UNESCO. Vedle nuragů se dochovaly rovněž svatyně a malé sošky vyrobené z bronzu. Dochovaly se rovněž kamené sochy bojovníků v nadživotní velikosti, jejichž úlomky se našly v roce 1974 poblíž města Cabras na západě ostrova. Do dnešního dne se podařilo poskládat 38 soch a objevit dvě další, tentokrát relativně nepoškozené. Většina dosahuje výšky 2 až 2,5 m a typickým znakem jsou oči tvořené dvěma soustřednými kruhy. Vědci odhadují, že sochy mohly být vytvořeny mezi 10. až 8. stoletím př.n.l. a řadí se tak k nejstarším sochám lidského těla v oblasti Středomoří. Archeologové se domnívají, že sochy střežily hroby zemřelých, existuje ale také hypotéza, že šlo o zobrazení nuragských bohů. V letech 1 100 až 1 000 př.n.l. se u Nory a Alghera usadili Féničané. V roce 500 př.n.l. si ostrov podmanili Kartaginci, v roce 227 př.n.l. Římané.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

http://www.palba.cz/album/albums/userpics/12832/d58274284de500d9f65d28fc2f53e901.jpg

Napsat komentář