Nový maskovací vzor MAD21


Posledních pět let se hned několikrát diskutovala veřejně i mezi odborníky nutnost nové kamufláže. Nejen proto, že česká armáda slouží v jednom a tom samém maskovacím potisku už čtvrt století a jiné členské státy Aliance se stihly převléknout hned několikrát. Změna designu a barev je nutná především kvůli změně prostředí našeho současného a budoucího bojiště.

České armáda má svůj “potisk lesní”, tedy vzor maskáčů 95, už dlouho, protože je kvalitní a pokusy jej vyměnit nenaplnily očekávání, hlavně krycí požadavky. Teď se jej ale snaží překonat projekt MAD21, tedy “Maskovací design vzor 2021”, který splnil všechny požadavky na moderní a hlavně funkční kamufláž. Projekt vznikl náhodou na pravidelném zasedání stálého integrovaného pracovního týmu (SIPT 2) u Centra zabezpečení materiálem týlových služeb v Brně. Šéfem projektu je plukovník gšt. Ladislav Bujárek, který je rovněž předsedou uživatelských zkoušek. Právě jemu se dostala do rukou kniha “Kamufláž: Kapitoly z dějin designu pozemního a námořního maskování” od akademického sochaře Tomáše Chorého, Art.D. Jednalo se o kapitolu MultiCam a jeho deriváty, kde autor porovnává kamuflážní vzory používané americkou armádou od roku 2010 a varianty maskovacích vzorů založených na technologii MultiCam. Jedná se o OEF-OP (Multicam), OCP (Scorpion W2), Britský MTP a Australský AMC. V podstatě šlo o spor mezi dvěma členy týmu, kteří se podíleli na přípravě projektu NOMAD II, což byl nástupce projektu NOMAD I. Předmětem sporu byla samotná barva, respektive možnost mít barvu pod patentem. Spor nakonec rozhodl samotný autor knihy. Brněnský tým nakonec pana Chorého oslovil. Grafický designér a pedagog působící na Univerzitě Palackého se ukázal být dlouholetým vojenským fandou a jako “rozhodčí” sporu vysvětlil vojákům určité parametry barev. Slovo dalo slovo a pan Chorý, odborný asistent a vedoucí ateliéru grafického designu na Katedře výtvarné výchovy UP, připravil po čtrnácti dnech návrh nového potisku. Zadáním byl víceúčelový potisk, který by zachoval tradice současného maskovacího vzoru 95, který je skvělý do lesa, leč pokud je krajina více “komplikovaná”, začíná ztrácet svou krycí schopnost. Nemluvě o městské zástavbě. Tedy bylo nutno modifikovat stávající vzor 95 “lesní” za použití barev vycházejících z maskovacích potisků na bázi MultiCam a upravit jej pro různá předpokládaná prostředí tak, abychom do budoucna používali pouze jeden potisk na místo dvou.

MAD21 není prvním takovým projektem. Prvním projektem vývoje nového víceúčelového vzoru NOMAD I (Nový MAskovací Design I) byl v letech 2015–2017 pověřen Vojenský výzkumný ústav Brno. Specifikaci projektu tehdy zadávala sekce rozvoje sil MO. Projekt ale nakonec jen potvrdil kvality současného vzoru 95 a navrhovaný výstup nesplňoval požadavky, které byly zadané. Nemluvě o tom, že představovaný výsledný produkt se dost lišil od požadovaného výstupu. Generál Opata nově chtěl, aby na projektu participovali vedle odborných specialistů také sami vojáci, kteří maskáče budou používat. Chtěl ještě více propojit jejich znalosti a praktické zkušeností nabyté ze zahraničních operací. Projekt dostal jednoduchý název NOMAD II a gestorem se stala tentokrát sekce logistiky MO. Specifikaci projektu obraného výzkumu tedy začali připravovat samotní uživatelé, členové týmu SIPT 2. Tam také došlo k onomu sporu mezi dvěma členy a vzniku úspěšného projektu MAD21. Po vlastní prezentaci návrhu maskování autorem byl v měsíci dubnu 2021 projekt BDU představen náčelníkovi Generálního štábu AČR se žádostí o povolení projektu, který by se realizoval pod záštitou Univerzity obrany. Poté, co souhlasila i rektorka univerzity, se projekt rozjel. Zatímco si armáda, prostřednictví sekce logistiky definovala svou specifikaci, univerzita řeší management projektu. Vyřešila ochranu duševního vlastnictví pana Chorého, který jej převedl na armádu. Projekt je složen ze dvou částí – potisku, tedy MAD21, a dále střihu a materiálu. V listopadu 2021 byl resortu obrany schválen a zapsán tento návrh maskování jako evropský průmyslový vzor. Celou schvalovací proceduru zabezpečila brněnská univerzita.
Na projektu se podílelo hned několik složek. Celkem dvacet lidí, od vojáků a občanských zaměstnanců, kteří se přímo věnují výstroji, až po její uživatele. Dalších čtyřicet vojáků BDU testuje a ještě chvíli testovat bude. Na projektu stále spolupracují také zmíněné univerzity obrany a Palackého a další členové integrovaného pracovního týmu. Vedle plukovníka Bujárka a podplukovnice Jarešové je to především Ludmila Sedláková, která nese s autorem návrhu hlavní tíhu projektu. Odpovídá totiž za konstrukční a materiálové řešení nových maskáčů. Administraci projektu zase zabezpečovala podplukovnice Jarešová s plukovníkem Danielem Synkem, zástupcem šéfa sekce logistiky. Neméně důležitým je v týmu nadporučík V. D. z 22. základny vrtulníkového letectva. Ten do týmu přivedl i designéra Tomáše Chorého a byl vytrvalým oponentem argumentů.

V současné době Univerzita obrany pracuje na vyhodnocení univerzálnosti MAD21 exaktním popsáním a v rámci projektu připravuje ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci novou metodiku měření barev a spektrálních reflektancí. Do projektu je samozřejmě přizván i Vojenský výzkumný ústav Brno, který má statut národního garanta maskování, tak aby se celý proces uzavřel vydáním nového Českého obranného standardu. Celkově se tento projekt chce vyvarovat chyb, které nastaly u projektu NOMAD I, jehož výstup nebyl takový, jaká byla očekávání. Chyby, které jsme již udělali, nechceme opakovat. Největší důraz je v současné době položen na kolegy z katedry munice – K 201, jejichž hlavním úkolem je exaktní popsání univerzálnosti. Leaderem v této oblasti je pan docent Baláž. MAD21 není jediný projekt armády a Univerzity obrany. Další projekt, který sekce logistiky připravuje, je standardizace balistické ochrany jednotlivce. Tento a další projekty vycházejí z již schváleného plánu inovace výstroje, a to včetně úpravy jmenovek, hodností a národních znaků a symbolů ve spolupráci s VHÚ Praha. Samotný plán inovace je postaven na prioritizaci dle zadání náčelníka Generálního štábu, kdy hlavním motorem je nastavení systému výstroje vojáka v poli a tomu je celý projekt SIPT 2 podřízen. Cílem je být legislativním vlastníkem návrhů konstrukčních řešení nově vyvíjených součástek, mít volný přístup k novému potisku i barvám a zároveň s vytvořením etalonů pro Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb v Brně a Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti MO mít podloženu následnou kontrolu kvality. Jde o to, aby know-how, které je vloženo do různých projektů, zůstalo v rukou resortu MO a mohlo se na něm stavět i do budoucna. Projekt BDU MAD21, tedy maskáče v novém střihu a potisku, bude předložen generálu Opatovi v květnu 2022.

Zdroj obrázku Ministerstvo obrany ČR

Napsat komentář