Obří nelétavé kobylky weta

Weta je rovnokřídlý hmyz žijící na Novém Zélandu. Žijí nočním životem, jsou bezkřídlé a vajíčka kladou na podzim do hnijícího dřeva. Existuje asi sto druhů, dravých i býložravých. Podle fosilních nálezů existovaly wety už před 200 miliony let.

Obří nelétavé novozélandské kobylky weta se v průběhu věků vyvinuly do různých podob a osvojily si velice zajímavé taktiky pro přežití. Přeci jen musí zápolit s konkurencí v podobě myší, potkanů, koček či lasic. Naprostou katastrofu představují všežravá divoká prasata, před jejichž dokonalým čichem jen málokterý původní pozemní živočich unikne. Wety s oblasti Raukumara druhu Motuweta riparia bohužel nechrání před prasaty ostrovní izolace. Jejich šanci je ale velmi neobvyklý způsob obrany – či spíše úniku, dovedou se potápět a vydrží pod vodou i několik minut.

I mezi wetami se najdou větší či menší druhy. Za úplně největší je považovaná až 70 gramová weta Deinacrida heteracantha, která žije pouze na Malém bariérovém ostrově při severním pobřeží Nového Zélandu. Ohrožují ji tady především krysy ostrovní (Rattus exulans) dovezené Polynésany. Od roku 2008 probíhá záchranný program, v jehož rámci ochranáři tyto wety rozmnožují v zajetí a odchované jedince vypouštějí nejen na původní ostrov, ale i na další ostrovy v okolí, aby zde vznikly pro případ potřeby záložní populace tohoto ohroženého hmyzu.

Zcela jiným podmínkám je přizpůsobená weta Hemideina maori, která obývá horské oblasti Jižního ostrova Nového Zélandu. V těchto horách panují zcela odlišné podmínky, než v pralesích Severního ostrova, najdete tu ledovce, trvale zasněžené vrcholy, skalnaté srázy a ledovcová údolí. Tato weta se proto musela přizpůsobit podmínkám, v jakých jen málokterý hmyz přežije. Je schopna přežít bez poškození buněk i mrazy klesající pod -10°C. V tomto klidovém – či spíše zmrzlém stavu přečká zimu a na jaře se po ohřátí znovu zvolna probudí k životu.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons a Flickr

Napsat komentář