Nikola Tesla s knihou Ruđera Boškoviće

Nikola Tesla (1856-1943), s knihou Ruđera Boškoviće “Theoria Philosophiæ Naturalis”, před spirálovou cívkou vysokofrekvenčního transformátoru v East Houston St., New York.

Ruđer Josip Bošković (1711-1787) byl fyzik, astronom, matematik, filozof, teolog, diplomat, básník a jezuita narozený na území dnešního Chorvatska. Výrazně ovlivnil vývoj přírodních věd, především svou teorií atomů, metodikou výpočtu oběžné dráhy planet a objevem neexistence atmosféry na Měsíci z roku 1753.

Narodil se 18. května 1711 v Dubrovníku. Jeho otec Nikola byl srbský obchodník, jeho matka Paola italská šlechtična (dožila se 103 let). Ruđer měl šest sourozenců, čtyři bratry a dvě sestry, byl z nich druhým nejmladším. Naučil se číst již v devíti letech a brzy jeho talent rozpoznali na místní jezuitské škole. Získal si reputaci velmi inteligentního a nadaného studenta, proto ve věku 14 let odešel do Říma, kde pobýval většinu svého života. V roce 1731 vstoupil jako novic do Jezuitského řádu a ve stejné době začal studovat matematiku a fyziku. Jeho pokrok byl tak markantní, že byl roku 1740 jmenován profesorem na římské univerzitě. Na tomto postu se začal seznamovat s moderními vědeckými poznatky, ale i s klasickou řeckou geometrií a mimo jiné určil dobu rotace Slunce podle pozorování skvrn na jeho “povrchu”. V roce 1742 zvítězil jeho návrh na opravu kopule Baziliky svatého Petra, v němž byla objevena trhlina. Papež Benedikt XIV. tak nechal do kopule umístit několik soustředných železných pásů pro udržení stability konstrukce. O dva roky později byl vysvěcen římsko-katolickým knězem. Roku 1745 vydal práci v níž se snažil najít střední cestu mezi Newtonovou teorií gravitace a Leibnitzovou představou monád. Dospěl k závěru, že více než jeden bod nemůže zabírat stejné místo v prostoru. Z tohoto tvrzení pak rozvinul první moderní teorii atomů. O dva roky později navštívil Dubrovnik, své rodné město, a už nikdy se tam nevrátil. Krátce nato měl odjet do Brazílie provádět zeměpisná měření, papež ho však přesvědčil aby zůstal a tato měření provedl v Itálii. To se také stalo, dva roky konal měření v oblasti mezi Římem a Rimini. Roku 1755 o tom vydal knihu.

Proslul i jako vynikající diplomat. Řešil například spory o odvodnění jezera v Toskánsku, působil jako diplomat i ve Vídni. Zde v roce 1758 také vydal své nejslavnější dílo “Philosophiæ Naturalis theoria redacta ad Unicam legem virium in natura existentium” obsahující jeho teorii atomů a teorii fyzikálních sil. Později působil jako diplomat v Londýně a byl tam i zvolen členem Královské akademie věd. V roce 1761 pozoroval přechod Venuše přes sluneční disk. Poté cestoval přes Osmanskou říši, Polsko a Bulharsko do Ruska, kde byl také zvolen členem tamní akademie věd. Krátce nato se vrátil do Itálie a navštívil Kraňsko, kde navázal kontakty s tamními jezuity, kteří zařadili jeho myšlenky do svých vzdělávacích programů.

Roku 1764 odešel z univerzity v Římě na univerzitu v Pavii. Současně zastával šest let také post ředitele astronomické observatoře v Milánu. Byl pozván na britskou výpravu do Kalifornie za pozorováním dalšího přechodu Venuše přes Slunce, avšak Španělská vláda krátce předtím vykázala jezuity ze svých kolonií, k jeho odjezdu tedy nedošlo. V této době Bošković často měnil svá bydliště, měl řadu nepřátel. Roku 1773 byl odvolán z funkcí v Itálii, uchýlil se tedy do Francie a tady byl jmenován hlavním optikem námořnictva. Ve Francii zůstal 10 let, pokračoval zde ve vědecké práci a publikoval řadu děl, mimo jiné způsob jak určit dráhu komety nebo jiného nebeského tělesa z třech nezávislých pozorování a vylepšil konstrukci dalekohledů. V roce 1783 se vrátil do Itálie, kde publikoval 5 svazků o astronomii. Několik měsíců strávil v klášteře a snažil se dále pracovat. Nicméně v této době byl již nemocen, navíc jeho díla neměla úspěch jaký by si přál. Zemřel 13. února 1787 ve věku 75 let.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

https://i.redd.it/9yfi8opzi8ux.jpg https://steemitimages.com/p/JvFFVmatwWHRfvmtd53nmEJ94xpKydwmbSC5H5svBACH81BY2mPj5RXPoh9k9WoLYV8UupMs97UtkykXohS6S3KvJipKMZkcWqJgy4Bxb8nX1hsjHUZkmLe4otiq4FzNoodBgaYFMY?format=match&mode=fit&width=640

Napsat komentář