Nezvyklé přilby iberských rytířů

Na konci 12. století se na pyrenejském poloostrově stávají oblíbenými velice neobvyklé přilby, které mohou z dnešního pohledu působit až poněkud “divně”. Módním trendům ale nejde poručit nebo se snažit vzdorovat. Moderní výzkum vnáší nový pohled na pravdivější obraz iberských rytířů během tohoto klíčového období historie.

V roce 711 překročili Maurové (muslimští Arabové a Berbeři) Gibraltar, porazili Vizigóty a do pár let ovládli většinu poloostrova, kromě hornatého severozápadu. V 10. století zde vznikl cordóbský chalífát, který se však po sérii občanských válek rozpadl na menší království. Noví vládcové se ukázali být zcela bezmocní vůči výbojným křesťanským státům na severu, načež jen s velkou nelibostí povolali do země severoafrické Almorávidy (původně radikální islámská sekta). Po zhroucení almorávidské říše ve 12. století byla nastolena vláda Almohadů. Ti panovali značně fanaticky a jejich křesťanští a židovští poddaní museli hledat útočiště v sousedním Portugalsku, Kastilii a Aragonu. Navíc vítězstvím v bitvě u Alarcosu (1195) se jim podařilo postup křesťanských vojsk zastavit – prozatím. Oslabená drtivou porážkou v bitvě u Las Navas de Tolosa (1212), se začala almohadská říše postupně rozpadat. V průběhu 13. století byla dobyta většina muslimských území s výjimkou Granady (jež si vykupovala svoji nezávislost placením tributu). Granada kapitulovala roku 1492, čímž maurská etapa v dějinách Španělska definitivně skončila. Nutno však poznamenat, že představa reconquisty jako určitého nepřetržitého a cílevědomého procesu trvajícího osm staletí je historicky nepřesná. Křesťanské státy v severním Španělsku se mezi sebou totiž střetávaly takřka stejně často jako s muslimy na jihu.

Rytířské přilby používané v křesťanských královstvích na Pyrenejském poloostrově ve 12. a na počátku 13. století představovaly řadu vzorů, které odrážejí jak místní vojenské módní trendy, tak kulturní vlivy z Francie na severovýchodě a muslimské oblasti v jižní části regionu. Navzdory téměř úplné absenci archeologických nálezů jsou hojně zastoupeny v dobovém výtvarném umění. V odkazu níže naleznete podrobné pojednání o přilbách iberských rytířů v letech 1150-1230. Vše detailně zpracoval Pavel Konstantinovič Aleksejčik a Darío Español Solana, ilustracemi doplnil Robbie McSweeney.

https://gladius.revistas.csic.es/index.php/gladius/article/view/381/377

Zdroj obrázku Picryl

Napsat komentář