Nesobečtí papoušci žako

Papoušci žako (Psittacus erithacus) byli učeni nakupovat jídlo pomocí žetonů. Když později vytvořili dvojice, začali se sami od sebe dělit o žetony se svými partnery, kteří žetony nedostali. Že jsou k sobě dospělí jedinci některých druhů zvířat vzájemně značně solidární a dělí se o jídlo, je známá věc. Zde se však jedná o ještě vyšší míru inteligentní solidarity, jelikož pro sebe neočekávali žádnou odměnu. Podobné chování bylo doposud pozorováno pouze u orangutanů a bonobů.

Dr. Désirée Brucks, spoluautorka článku z Institutu Maxe Plancka pro ornitologii, řekla, že bylo jasnou volbou vyzkoušet experiment s papoušky, kteří jsou velice inteligentní. Zajímavé je, že nezištní pomoc se netýká všech chytrých ptáků. Kupříkladu předchozí studie ukázala, že havrani nepomáhají svým vrstevníkům dokončit úkol, zatímco nový výzkum ukazuje, že arové šedolící (Primolius couloni) jsou také spíše sobečtí. Brucks a její kolegové v časopise Current Biology uvádějí, jak testovali dva druhy papoušků v úkolu, při kterém ptáci předali žeton v podobě kovového kroužku otvorem ve svém oddělení sousednímu ptákovi stejného druhu. Tento žeton pak mohl druhý pták předat člověku přes jinou díru, který by jej vyměnil za kousek vlašského ořechu. Do experimentů bylo zapojeno celkem osm papoušků žako a šest arů šedolících. Všichni byli trénováni individuálně, aby vyměnili žetony za jídlo, když k nim člověk natáhl ruku. Tým zjistil, že papoušci žako pomohli svým sousedům tím, že předali žetony svému sousedovi, když k nim člověk natáhl ruku a umožnil druhému ptákovi, aby jej pustil otvorem a dostal chutný pamlsek. Stejné chování bylo pozorováno, když se role ptáků obrátily. Čím více žetonů pták předtím dal, tím více na oplátku obdržel. Tým zdůrazňuje, že ptáci na začátku nevěděli, že jejich přízeň bude opětována, což naznačuje, že jde o něco jako “nesobecké” jednání.

Když se experimenty opakovaly s arami šedolícími, tak ptáci jen zřídka předávali žetony svému sousedovi. Tým tvrdí, že rozdíly mezi druhy mohou spočívat v tom, že papoušci žako se v noci shromažďují v obrovských hejnech, ale během dne se rozdělují na menší skupiny, aby si našli potravu. Brucks řekl, že takové chování vyžaduje silné sociální kognitivní schopnosti a dodal, že pomoc jiným může ptákům pomoci získat dobrou pověst u svých vrstevníků, takže je pravděpodobnější, že se spojí při hledání potravy a dalších úkolech.
Naproti tomu pro ary šedolícé nemusí být reputace důležitá, protože žijí v menších, stabilnějších hejnech, možná s více hierarchickou strukturou a menším důrazem na sdílení zdrojů. V dalším úkolu tým skutečně zjistil, že tito ptáci jsou méně horliví ve sdílení jídla se svými vrstevníky.

Zdroj obrázku Peakpx

hamoun jeden! .D

Napsat komentář