Nejzpackanější poprava stětím hlavy

Patrně nejzpackanější poprava stětím hlavy se odehrála ve Francii. Na počátku bylo jedno z mnoha spiknutí proti novému ministru Ludvíka XIII., pověstnému kardinálu de Richelieu. Když byla tato intrika vyzrazena, většina vysoce postavených účastníků spiknutí obratně vyklouzla a v síti viníků zůstal jako hlavní pachatel mladý Henri de Talleyrand-Périgord, comte de Chalais (1599-1626). Královský dvůr se tehdy právě nacházel v Nantes, a tak byl mladík ke stětí hlavy odsouzen právě zde. Protože v Nantes ale zrovna neměli vlastního kata, dostali dva věznění vojáci nabídku, že budou omilostněni, pokud exekuci vykonají. Patrně neměli mnoho na výběr, a tak nakonec souhlasili. K výkonu popravy si vybrali tesařskou sekeru, protože s katovským mečem neuměli zacházet. Diváci se poté stali svědky otřesné scény. První rána nezasáhla hrdlo oběti, nýbrž jen zlomila hraběti rameno a další údery nebyly o mnoho přesnější. Traduje se, že ještě po šesté ráně se hrabě zvedl ze země a opět si klekl k popravčímu špalku. Nešikovné pokusy však pokračovaly dál a až do dvacáté rány bylo slyšet sténání oběti. Pak bylo bezvládné tělo obráceno tváří vzhůru a další údery sekerou směřovaly na jeho hrdlo zepředu. Až teprve 32 ran ukončilo toto hrozné divadlo.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

https://www.historia.fr/sites/historia.fr/files/article_papier_field_image_paysage/Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202020-10-01%20a%CC%80%2010.56.44.png

Napsat komentář