Nejstarší dochovaný sýr

V polovině 30. let, byly v poušti Taklamakan, v povodí řeky Tarim, ležící v čínské provincii Sin-ťiang, 3700 let staré mumie. Byly skvěle zachované díky suchému podnebí, ale krom těl se dochovala celá pohřební výbava – mimo jiné i kousky sýra. Mumie mají zřetelně evropské rysy a testy DNA prokázaly, že mají haplotyp charakteristický pro západní Eurasii v oblasti Ukrajiny.

Tocharové byli etnikum indoevropského původu, které žilo v oblasti Tarimské pánve a mluvili indoevropským jazykem – tocharštinou, což byl nejvýchodněji rozšířený indoevropský jazyk. Jsou nazýváni také jako Aršiové, Asianité, v antických pramenech Asioi. Tocharové se v oblasti udrželi až do 7. století, kdy byli asimilováni Ujgury prchajícími po pádu Ujgurského kaganátu a dali tak vznik modernímu Ujgurskému etniku.Pokud jde o samotný sýr, tak chemická analýza prokázala, že tento typ neobsahuje laktózu, byl vyroben velmi rychle a nenáročně, smícháním mléka s kvasnicemi a směsí bakterií. Výsledek se tak podobal modernímu tvarohu. Byť jsou známy důkazy výroby sýra již mnohem dříve, údajně již v 6. tisíciletí, teprve v tomto případě se podařilo nalézt celé zachovalé kousky. Zpráva o nálezu byla oficiálně publikována v roce 2014.

Zdroj obrázku Hobby Farms

Napsat komentář