Naumachia

Ve starověkém Římě občas došli k názoru, že běžné gladiátorské hry jsou příliš decentní a tak je bylo nutno posunout na vyšší level. Za nejepičtější gladiátorská představení tak můžeme označit rekonstrukce námořních bitev, tzv. Naumachie. Představovaly divácky mimořádně vděčný, avšak organizačně i finančně nejnáročnější druh her, jaké bylo ve starověkém Říme spatřit. Umělé jezero muselo být dostatečně hluboké, aby se na hladině mohla odehrát inscenovaná bitva válečných lodí, a k jeho naplnění a vypuštění sloužil složitý nákladný systém nádrží a kanálů. V naumachiích byli hlavními aktéry bitvy zločinci přinucení k boji na nejisté, vzdouvající se hladině miniaturního moře. Většinou šlo o menší skupiny bojovníků, výjimečně proti sobě stály šiky čítající tisíce mužů.

Největší římská Naumachia proběhla na jezeře Fucino roku 52 a uspořádal ji císař Claudius. Účastnilo se jí 100 lodí a 19 000 mužů (!) Bitvu předváděli gladiátoři, váleční zajatci nebo zločinci odsouzení na smrt, bojovalo se, dokud jedna strana nebyla zcela zničena. Pokud půjdeme do historie, tak první takováto bitva proběhla již roku 46 před Kristem na Martově poli, kde byl zřízen oválný bazén s hledištěm. Akce proběhla na popud samotného Julia Caesara a proti sobě zde bojovalo egyptské a Tyrianovo loďstvo. O 44 let později uspořádal podobnou podívanou císař Augustus, na pravém břehu řeky Tibery v samotném hlavním městě říše. Teprve později se bitvy konaly i v krytých divadlech, mimo jiné Koloseu a podobně. Pozůstatky Naumachií byly vykopány roku 1743 poblíž Andělského hradu v Římě, kterážto část se ve středověku nazývala “regio naumachiae”.

Tyto netradiční kratochvíle se objevují i po pádu Římské říše. Tehdy již byli na palubách dobrovolníci a k tomuto účelu bylo uzpůsobeno divadlo Farnese (vybudováno v letech 1617–1618). V 19. století se vodní bitvy konaly v londýnském divadle Sadler Wells. Roku 1814 proběhla ukázka námořní bitvy na jezeře Serpentine v londýnském Hyde Parku. Nazvána byla “Mock Sea-Fight” nebo jinak též Naumachia. Lodě byly očividně malé, ale osobně si myslím, že v každém plavidle seděl jeden nebo víc námořníků.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář