Mudmen – bahenní válečníci

Bahenní válečníci kmene Asaro z provincie Simbu na souostroví Papua Nová Guinea, jsou snad jedním z nejzajímavějších kmenů obývající tuto oblast.

Tradice tance bahenních mužů – “Mudmen” pochází někdy ze 60. let a založil ji náčelník Ruipo Okorono, který zemřel v roce 2008. Lidé jeho kmene byli napadeni jinou skupinou obyvatel a vyhnání do hor ze své půdy, na které žili. Kmen neměl dostatek mužů, aby si svoji půdu vybojoval zpět. Ruipo Okorono přišel na myšlenku pomalovat tělo bahnem, když viděl svoji sestru, která se vrátila od řeky celá od bahna. Vymodelovali z jílovitého bahna strašidelné hlavy, pomazali těla a vyzbrojeni kopími vyrazili v noci, kdy jejich nepřátelé spali do vesnice. Potichu se tam vplížili a na nic netušící nepřátele udeřili. Ti v domnění, že je přepadli zlí duchové, strachy z jejich vesnice utekli hodně daleko do hor. Tak kmen získal svoji půdu zpátky a od té doby se před bojem malují bahnem.

Lidé kmene Asaro věří v kouzelnou sílu bahna, každý z rodiny musí umět vyrobit svoji masku, děti mezi 6 – 10 lety se učí, jak takovou hlavu vyrobit. Každý příslušník kmene si ji pro sebe vyrábí sám a je na něm, jaký výraz tváře zvolí. Pro strašidelnost se přidávají prasečí zuby a kly. Bahno se přinese z řeky, rozdělí se na jednotlivé kousky a nechá se do rána odpočívat na palmových listech. Další den se začíná modelovat hlava. Hotové dílo se nechává asi 4 dny schnout na sluníčku – nevypaluje se. Taková to maska vydrží až 40 let a váží zhruba 10 kg.

V dnešní době jsou tito muži / válečníci známí pod anglickým termínem “mudmen” (nebo Holosa) a pravidelně se účastní třídenního festivalu, na který se scházejí zástupci většiny místních kmenů. Při tradičním tanci se pohybují jen velmi pomalu a když na vás namíří šíp či oštěp, přeběhne vám hrůzou mráz po zádech a uvědomíte si nemalý psychologický efekt jejich maskování.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons a Flickr

Napsat komentář