Mocha Dick – legendární Bílá velryba

Mocha Dick byl legendární samec vorvaně obrovského, který v první polovině 19. století “terorizoval” velrybáře v Pacifiku a jižním Atlantiku a stal se předlohou pro Bílou velrybu z románu Hermana Melvilla.

První zmínky o existenci velkého vorvaního samce pocházejí zhruba z roku 1810, kdy jej velrybáři poprvé spatřili u ostrova Mocha, který leží asi 6 mil od pobřeží Chile. Vorvaň byl netradičně zbarven – jednalo se o částečného albína, měl bíle zbarvenou hlavu a část hřbetu. Byl to obrovský samec, jehož délka dosahovala 25,7 metru a jen samotná spodní čelist měla přes 6 metrů. Velrybáři se jej několikrát pokusili ulovit, přičemž ho jen poranili, a tím v něm vypěstovali agresivní chování vůči lodím a člunům. Kromě barvy se jeho poznávacím znamením stala přes dva metry dlouhá jizva na přední části hlavy, kterou si zřejmě udělal při nárazu do některé z lodí. S postupujícími léty a s rostoucím počtem neúspěšných pokusů vorvaně ulovit rostla i sláva tohoto zvířete. Navíc se mu podařilo potopit i množství člunů a menších lodí a zabít několik námořníků. Například v květnu 1841 zničil dva harpunářské čluny vyslané proti němu z lodi John Day poblíž Falkland. Třetí vyslaný člun pronásledování vzdal.

Nejslavnější “bitva” mezi ním a velrybáři se odehrála roku 1842 ve vodách Japonského moře. Mocha Dick zde napadl nákladní loď, jíž nárazem zdemoloval příď. Náhodou se na scénu dostaly tři velrybářské lodě – americká Yankee, anglická Dudley a skotská Crieff. Námořníci vycítili šanci se proslavit a hned vyslali několik člunů obřího vorvaně ulovit. Jednomu z nich se ho podařilo harpunovat, ale to samce jen rozlítilo. Mocha Dick následně potopil tři čluny, dodělal poškozenou nákladní loď a poškodil loď Crieff. Šlo o nejslavnější “vítězství” velryby nad svými lovci.

Jelikož se o ulovení této legendy snažilo velké množství velrybářů, bylo jen otázkou času, kdy i tento velikán podlehne. Prameny z 19. století udávají několik ulovených Mocha Dicků. J. N. Reynolds tvrdí, že se tak stalo už roku 1838 (což by vylučovalo, že onu nejslavnější bitvu svedl právě Mocha Dick). Další možností je, že ho harpunoval wampanoažský indián a velrybář Amos Peter Smalley až roku 1902. Nejpravděpodobnější variantou je, že ho ulovila švédská velrybářská loď u pobřeží Brazílie roku 1859. Podle dobové zprávy šlo o bělavě zabarveného starého vorvaního samce plného jizev, zaseklých harpun a s jedním okem slepým. Rovněž vyloučit se nedá možnost, že takových obřích světle zbarvených vorvaňů existovalo v 19. století několik. A Mocha Dick mohl být průmětem všech jejich činů a charakteristik.

Ačkoliv se údaje rozcházejí, předpokládá se, že Mocha Dick měl na svědomí 31 zabitých lidí, 14 potopených člunů, jednu nákladní a dvě obchodní lodě, tři velmi vážně poškozené velrybářské lodě a několik dalších lehce poškozených. Tyto údaje jsou velmi střízlivé, pokud se vezmou v potaz všechny dobové zprávy, počet obětí a množství potopených a poškozených lodí výrazně vzroste.

V 19. století je zaznamenáno mnoho případů útoků vorvaňů na lodě. Jedním z nejznámějších, jenž rovněž inspiroval Melvillovu knihu (Bílá velryba), je potopení velrybářské lodi Essex v roce 1820. V tomto případě však s největší pravděpodobností nešlo o Mocha Dicka. Ve 20. století s nástupem moderních technologií, harpunových děl a kovových velrybářských lodí skončilo toto legendární období střetů vorvaňů a odvážných velrybářů na člunech.

Zdroj obrázku Flicker

https://i1.wp.com/culturedvultures.com/wp-content/uploads/2016/03/Moby-Dick.jpg?fit=1180%2C630&ssl=1

Napsat komentář