Menehune – legendární obyvatelé Havajských ostrovů

Menehune – původní obyvatelé Havajských ostrovů z domorodých legend

Jde v podstatě o obdobu evropských trpaslíků a elfů. V legendách a vyprávěních domorodých Havajců (Alii) jsou popisování jako malí lidé, vysocí necelý metr, s groteskně zdeformovanými rudými obličeji. Žijí v odlehlých hustě zalesněných oblastech a vycházejí z úkrytů pouze v noci, živí se rybami a plody pandánu. Žili ve vykotlaných stromech, jeskyních a prostých chýších. Prý nedokázali rozdělávat oheň, i tak ale byli považováni za zručné řemeslníky, stavitele a skvělé kameníky. Stavěli prý jen v noci a tak, aby nebyli při práci spatřeni. Jejich dílem je prý megalitická hráz Menehune Fishpond na ostrově Kauai, usnadňující rybolov nebo terasy na neobydleném Neckerově ostrově. Celkem se po nich mělo na Havajských ostrovech zachovat 30 kamenných staveb. Lidem prý nijak neškodili a kontaktu s nimi se prý vyhýbali. Zajímavé je, že i na Tahiti údajně žili prapůvodní obyvatelé označovaní jako Manahune. Pokud jde o tajemné Menehune, tak ti prý Havaj osídlili v prvním tisíciletí našeho letopočtu a jejich hlavním nepřítelem byl soví bůh Paupueo. Patrně v první polovině druhého tisíciletí jejich populace podlehla vlně bojovných Polynésanů přišlých z posvátného ostrova Raiatea, a byla asimilováni osidlovací vlnou moderních Havajců (Alii). Někteří prý na ostrově zůstali. Dle legendy, si náčelník Ola získal náklonnost jednoho z Menehune jménem Pi a později, jej navzdory primitivnímu původu, učinil svým hlavním kouzelníkem.
Poslední havajský král Kauai, si prý nechal v roce 1820 vytvořit přesný soupis svých poddaných. Dle tohoto sčítání lidu, žilo údajně na ostrově Kauai žilo šedesát pět Menehune. Měli obývat osadu Laau na konci údolí Wainiha, pod vrcholky hory Waialealy.

Poměrně se nabízí hledání spojitosti mezi Menehune a Homo floresiensis (člověk floreský), jakožto obyvateli indonéského ostrova Flores. Tito hominidé dosahovali v dospělosti výšky pouze o něco více než metr. Jejich extrémně malou výšku objevitelé přisoudili tzv. ostrovnímu nanismu, který způsobuje, že těla velkých druhů živočichů se v prostředí s omezenými potravními zdroji po několika generacích zmenší. Nálezy jejich pozůstatků pocházejí z období před 190 až 50 tisíci lety
Podle hypotézy Gregory Fortha však tento druh mohl přežívat v některých částech ostrova, a stát se zdrojem místního mýtu o člověku podobných stvořeních nazývaných Ebu Gogo, což měli být malí, chlupatí obyvatelé jeskyní s omezenou schopností řeči. Tato stvoření měla údajně na ostrově pobývat ještě v době příjezdu prvních portugalských lodí v 16. století a podle některých tvrzení dokonce ještě koncem 19. století. Nizozemský paleontolog Gert van den Bergh zaznamenal vyprávění o Ebu Gogo ještě na začátku 90. let 20. století. Na Sumatře kolují podobné pověsti o 1–1,5 m vysokém člověku podobném tvoru nazývaném Orang Pendek (malý člověk), o kterém paleontolog Henry Gee spekuloval, že by mohl souviset s Homo floresiensis.

Zdroj obrázku Flickr

Napsat komentář