Maršálova dcera Jadwiga Piłsudska

V čase, kdy maršál Pilsudski vedl v srpnu 1920 polské jednotky k obratu ve válce s Ruskem, čekala ho doma manželka Alexandra se dvěma dcerami. Starší Wandě bylo v té době 2,5 roku a v dospělosti se z ní stala psychiatrička. Mladší Jadwize bylo teprve šest měsíců. Vyrostla ve sportovně založenou a velmi inteligentní dívku. Již v sedmnácti letech získala pilotní licenci na kluzáky a stala se členkou polovojenské organizace pro ženy (Przysposobienie Wojskowe Kobiet). V roce 1939 dokončila gymnázium a byla přijata na Varšavskou polytechniku ke studiu leteckého inženýrství. Jenže v září toho roku do školy nenastoupila. Polsko bylo přepadeno a tak se Jadwiga se sestrou Wandou a jejich matkou (maršál Pisudski zemřel v roce 1935) rozhodly zavčas utéci ze země. Byly letecky evakuovány do Litvy, odtud se opět letecky přepravily přes Švédsko do Velké Británie. Tam se Jadwiga na jaře 1940 přihlásila do nově vzniklé organizace ATA (Air Transport Auxiliary), která zaměstnávala civilní piloty a velká část z nich byly ženy. Tito piloti přelétávali nová letadla z továren na základny, poškozená letadla ze základen do továren na opravy, pomocí transportních letadel přesouvala mezi letišti lidský i materiální náklad. Nicméně zpočátku ji nepřijali. V té době už studovala na univerzitě v Cambridge, obor architektura. V roce 1942 byla do ATA pozvána, absolvovala plnohodnotný pilotní výcvik a začala přelétávat s letadly. Celkem vykonala 312 přeletů s 21 různými typy letadel. Její nadřízení si ji v hlášeních cenili jako vynikající pilotku, s nadprůměrnými schopnostmi a postupně dosáhla hodnosti odpovídající poručíkovi u vojenského letectva. Po dvou letech už ale nebyl takový nedostatek pilotů a bylo jí umožněno pokračovat ve studiu. Tentokrát na univerzitě v Liverpoolu, kde získala v roce 1946 titul v oboru inženýr architektury. Studovala též urbanistiku a psychologii. V roce 1944 se vdala, za polského námořního důstojníka Andrzeje Jaraczewskego, s nímž později měla syna Christophera Josefa (v polštině Krzysztof Józef) a dceru Jane Mary (v polštině Joanna Maria), která se později provdala za polského politika Janusze Onyszkiewicze. Obě děti vystudovaly architekturu. Jelikož situace v Polsku byla po válce špatná, moc měli pevně v rukou komunisté, tak se oba manželé rozhodli nevrátit do rodné vlasti a zůstali v Británii. Nutno zmínit, že Jadwiga nikdy nepřijala britské občanství. V roce 1977 se u příležitosti oslav stříbrného výročí vlády Alžběty II. konala v Londýně na Temži slavnostní přehlídka lodí, oba manželé se jí zúčastnili na palubě MGB S-3 (což byla ORP Wyzel). V listopadu 1990 se oba vrátili do již demokratického Polska, o dva roky později Andrzej zemřel. Jadwiga Pilsudska se dožila úctyhodných 94 let a zemřela ve Varšavě dne 16. listopadu 2014.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář