Magdeburská svatba (1631)

Magdeburská svatba (Magdeburger Hochzeit) byla jedním z největších masakrů třicetileté války. Termín “magdeburgizace” se pak dlouho udržel jako synonymum k totální destrukci.
Třicetiletá válka způsobila úbytek obyvatelstva v průměru o třicet procent a u mužské populace to bylo někde až procent padesát. Na území dnešního Braniborska klesl počet lidí o polovinu a v dnešním Pomořansku a na dalších místech až o dvě třetiny. Jedním z nejvíce poškozených měst byl Magdeburg, v kterém během války poklesl počet obyvatel z 25 000 na necelých 2 500.


Na konci března 1631 švédské vojsko v čele s Gustavem II. Adolfem táhlo podél řeky Odry směrem do německého vnitrozemí. Spěchali, jelikož se snažili pomoci obleženému Magdeburgu. Svobodnému protestantskému městu, které bylo švédským spojencem, prakticky jediným v oblasti. Císařským silám velel zkušený vojevůdce Jan Tserclaes Tilly, jehož vojsko k městu přitáhlo 20. března. Obléhání trvalo celé dva měsíce, bylo velice úporné a stateční obránci města způsobili útočníkům značné ztráty. Teprve 20. května se podařilo rozzuřeným a vyhladovělým Tillyho vojákům po třech hodinách boje vniknout do města. Útočníky jako by popadl amok. Sekali a stříleli po všem, co jim přišlo do cesty. Povraždili i všechny císařovy přívržence. Část měšťanů se snažila využít starodávného práva azylu a ukryla se v kostele, kde ale byli upáleni. Opilí a šílení žoldnéři zabili každého, kdo jim zkřížil cestu. Vraždili, rabovali a znásilňovali. Všude ležely zmrzačené mrtvoly magdeburských obyvatel. Celé rodiny raději spáchaly sebevraždu. Lidé byli napichováni na kůly, vláčeni koňmi po ulicích, mnoho jich bylo zahnáno do řeky. Vše završil požár, který se v silném větru rychle rozšířil a zničil skoro celé město. Plameny dokonaly dílo zkázy. Zbylo jen několik domů kolem katedrály. Z celkem 1 900 městských domů bylo zničeno 1 700.

Když druhý den projížděl Magdeburgem Tilly, vypadal hluboce otřesen. Tilly byl silně věřící katolík, přezdívalo se mu “mnich ve zbroji”, navíc si uvědomoval velmi dobrou strategickou polohu Magdeburgu. Potřeboval aspoň jeden opěrný bod v saské oblasti a tím měl být právě Magdeburg. Plenění byla Tillyho vina, protože nedokázal udržet na uzdě své vojáky, ale požár s největší pravděpodobností založili sami obránci. Dobytí Magdeburgu byl jeden z největších, ne-li vůbec největší masakr třicetileté války, který zřetelně ukázal, jak tento celoevropský konflikt nabyl na brutalitě. Tato děsivá událost vyvolala vlnu odporu po celé Evropě. Zvěrstva spáchaná v Magdeburgu byla zveřejněna ve všech novinách, vycházely ilustrované letáky a pamflety. Válka však pokračovala dál.

ps. I přesto, že byly České země po většinu války uchráněny před největšími válečnými útrapami, poklesl zde počet obyvatel o jednu třetinu.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Portrét Tillyho od van Dycka

Napsat komentář