Louis Léger (1843-1923)

Dnes 13. ledna si připomínáme narozeniny významného francouzského slavisty Louise Légera (1843-1923), který se přátelil s mnoha předními českými osobnostmi, nějaký čas žil v Praze a dokonce plynule ovládal češtinu.

Studoval na College de France, kde se seznámil s profesorem slovanské literatury, polským básníkem Aleksandrem Chodzkem. Ten jej nasměroval k polštině, ale další Légerovo pařížské setkání – tentokrát s českým novinářem a politikem Josefem Václavem Fričem – jej přimělo zabývat se také českou otázkou. Do Čech se poprvé vypravil roku 1864, v letech 1871 a 1872 v Praze dokonce žil. Cestoval po mnoha dalších slovanských oblastech (byl v Chorvatsku, Rusku, Bulharsku, Srbsku) a detailně se seznamoval s tamní literaturou – což mu usnadňovala i skvělá znalost několika slovanských jazyků (plynule hovořil i psal česky). Roku 1885 byl Léger jmenován profesorem slovanských jazyků a literatur na College de France, přednášel ale i na dalších francouzských školách a především hodně cestoval.

Mimochodem, byl to právě Léger, kdo na podzim 1911 zpochybnil pravost rukopisů (královédvorského a zelenohorského) v době, kdy byly zkoumány v pařížské Bibliothéque Nationale. Napsal řadu knih o slovanských a českých dějinách, kterými výrazně přispěl k šíření myšlenky české a později československé samostatnosti. Légera si ale cenily i další slovanské národy, byl držitelem mnoha vysokých bulharských, srbských a černohorských vyznamenání a členem několika akademií.

Přátelil se s mnoha slovanskými (a zvláště českými) spisovateli a politiky (i Masarykem). Louise Légera a jeho další méně známé vazby k českým zemím připomíná v pořadu z cyklu Portréty historička Doubravka Olšáková, podle které Légerovo jméno upadlo u nás v zapomnění – částečně ale oprávněně: “Jeho pojetí dějin bylo velmi romantické a málo vědecké. Po Légerovi přišel další významný francouzský odborník na českou otázku, Ernest Denis, který ke slavistice a bohemistice přistupoval přísně vědecky. Po Légerovi zůstala v češtině jediná knížka, Paměti slavomilcovy, ve které barvitě líčí svůj životní příběh.”

Dne 8. ledna 1923 byla na jeho počest pojmenována Legerova ulice v Praze (do té doby se nazývala Táborská). Léger také inicioval stavbu nového pomníku českému králi Janu Lucemburskému v Crécy, jenž byl odhalen v roce 1905.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář