Letec Jenda Hofman

Desátník Jenda Hofman (1889-1917) byl český voják, příslušník dobrovolnické roty Nazdar v rámci francouzské Cizinecké legie během první světové války ve Francii, účastník bitvy u Arrasu roku 1915, posléze příslušník dobrovolnického leteckého oddílu francouzského letectva. Byl pravděpodobně jediným českým legionářem, který padl v leteckém souboji.

Jan Hofman se narodil 28. prosince 1889 ve vesnici Veselice poblíž Náchoda, v domku č. 20. Byl synem Václava Hofmana a Marie Simonové. Roku 1903 se vyučil kožešníkem v Novém Městě nad Metují, odešel pracovat do Nymburka, ale pak jej život zavál do Prahy a Mnichova. Od patnácti let byl členem Sokola a zúčastnil se VI. Všesokolského sletu v roce 1912. Poté se navrátil do Mnichova, odkud zanedlouho odešel za prací do Paříže, kde se ještě stihl oženit. Jedním z důvodů jeho odchodu do Francie mohla být předtucha vypuknutí války, přičemž chtěl bojovat za práva českého národa. Když 28. července 1914 válka skutečně propukla, přihlásil se jako dobrovolník a registrován byl pod číslem 3154. Narukoval k 1. pluku cizinecké legie. Následně se připojil k nově vzniklé rotě Nazdar (založené 31. srpna 1914 v rámci Cizinecké legie z iniciativy zástupců francouzské pobočky Sokola a sociálně-demokratického spolku Rovnost). Zapojoval se rovněž do osvětové činnosti mezi vojáky a vyznával myšlenku vzniku samostatného Československa. K bojovému nasazení byla rota Nazdar odeslána v říjnu 1914 do kraje Champagne poblíž Remeše. Frontu se v té době podařilo stabilizovat a rota Nazdar žila běžným zákopovým životem. V dubnu 1915 byla jednotka převelena do oblasti Artois, kde francouzská armáda připravovala ofenzivu a marocká divize měla být nasazena na jejím útočném hrotu. Dne 9. května 1915 se během bitvy u Arrasu s jednotkou zúčastnil těžkých bojů o kótu 140 u vesnice blízké vesnici Neuville-Saint-Vaast poblíž Vimy, při které rota utrpěla těžké ztráty. Následně zde byl Hofman 16. června těžce raněn. Po svém uzdravení nesl trvalé následky, které znemožňovaly jeho opětovné nasazení u pěchoty. Jenda Hofman se tedy přihlásil k leteckému výcviku, který absolvoval (mimo jiné na strojích Blériot XI) a získal vojenský pilotní diplom č. 3883. Od 10. července do 20. prosince 1916 pilotoval kurýrní Sopwithy a postupně se propracoval až k letectvu francouzské armády. V únoru 1917 byl frontově nasazen u 80. eskadrily (roje) nedaleko Remeše vybavené stíhacími dvouplošníky Nieuport 17. Při plnění průzkumného úkolu 18. března, zpozoroval nad vesnicí Roucy letku německých letadel, které se vydal pronásledovat. Po krátkém boji dosáhl sestřelení dvoumístného nepřátelského letounu, sám byl ale zasažen palbou zadního střelce a s poškozeným strojem se v 9:45 zřítil k zemi. Pochován byl na hřbitově v Roucy. Posmrtně mu byl udělen Croix de guerre (Vojenský válečný kříž) s palmou a Vojenská francouzská medaile in memoriam. V roce 1928 bylo jeho tělo exhumováno, zpopelněno a urna s ostatky převezena a uložena do Památníku odboje v Praze-Troji. Po zrušení tohoto muzea se urna s ostatky ztratila.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář