Leopold II. Belgický (1835-1909)

Roku 1908 vypukla neskutečná aféra, která otřásla celosvětovým veřejným míněním. Novináři tehdy představili důkazy o 23 let trvající hrůzovládě v Kongu, kdy domorodcům byly odřezávány ruce či pohlavní orgány, mlátili je, unášeli děti a spalovali vesnice. Kvůli honbě za ziskem zemřelo 10 milionů lidí (!) Možná vás zajímá, kdo byl bestií zodpovědnou za toto utrpení ?! Nebyl to nikdo jiný, než belgický král Leopold II. jehož bylo soukromou kolonií.

Dle různých pramenů byl Leopold jedním z největších masových vrahů v historii. Ironií je, že osobně zemi nikdy nenavštívil a jen vysával její bohatství. Leopold II. Belgický (1835-1909) proslul svou tvrdostí a bezcitností, jeho cílem bylo zanechat Belgii bohatou a silnou. Dokážete si tedy představit, jakým způsobem probíhala jeho vláda nad kolonií bohatou na nerostné suroviny, jako bylo Kongo. Leopold nastoupil na Belgický trůn roku 1865 a usmyslel si, že je jen velké mocnosti, ale rovněž Belgie musí mít svou kolonii.
Roku 1885 svolal kancléř Bismarck tzv. Berlínskou konferenci, kde se zástupci čtrnácti evropských států usnesli, že belgický král smí pro své soukromé aktivity zabrat území v povodí Konga, čítající neuvěřitelných 2 344 000 km². Zároveň s půdou mu spadly do klína i životy třiceti milionů afrických obyvatel, které chtěl osvobodit, zcivilizovat a obrátit na křesťanskou víru – bez “žádných sobeckých pohnutek” jak sám tvrdil. Belgický král Leopold II. pojmenoval svou osobní kolonii vzletným názvem – “État indépendant du Congo” (Svobodným státem Kongo). Praktikoval v zemi bezohledné kořistnické hospodářství, vyvážel především slonovinu a kaučuk. Ten sloužil jako základní surovina pro výrobu pryže, vysoce poptávaného materiálu v průmyslové Evropě 19. století. Leopoldův soukromý majetek dosahoval tří milionů liber, což odpovídá částce jedné miliardy dnešních liber. Pro efektivní přepravu surovin byla vybudována rozsáhlá železnice a základní infrastruktura. Rovněž přístup k domorodcům byl velice brutální, v kolonii panovalo otrokářství, lidé byli nuceni pracovat v nelidských podmínkách. V případě odporu nebo neplacení daní, jim ozbrojení dozorci odřezávali ruce či pohlavní orgány, mlátili je, unášeli děti a spalovali vesnice. Dle různých pramenů byl Leopold jedním z největších masových vrahů v historii, neboť měl na svědomí smrt několika milionů lidí. Odhady se velmi různí, ale obvykle se udává okolo 10 milionů. Ironií tohoto hrůzného příběhu je, že sám Leopold II. v Kongu nikdy nebyl.

Zvěrstva se ve Svobodném státě Kongo nerušeně páchala od roku 1885 do roku 1908, tedy dlouhých 23 let. V roce 1908 zveřejnil důkazy proti králi Edmund Dene Morel, vypukla aféra a tlak na soudní komisi vyvinulo především mezinárodní společenství a král byl tak nucen postoupit většinu svých práv belgické vládě. Ta se suverenity nad územím ujímá v roce 1908. Leopold II. Belgický umírá dne 17. prosince roku 1909 v Laeken. Ve své závěti odkázal belgickému státu všechna svá zbylá vlastnická práva ke konžské kolonii. Nová vláda pokračuje ve využívání přírodního bohatství, docházelo k rozsáhle těžbě nerostů, zejména diamantů a mědi, které většinou putovaly opět do Evropy. V té době došlo k značnému rozvoji Konga a zažívalo pravděpodobně nejúspěšnější éru své historie. Belgičané vybudovali základy infrastruktury a dokonce i moderní školství evropského stylu.

Nezávislost na Belgii získal stát dne 30. července 1960, ale prakticky okamžitě po vyhlášení nezávislosti a prvních volbách v zemi vypukl chaos, který s přestávkami trvá dodnes.

Zdroj obrázku Getty Images a Wikimedia Commons

https://image-prod.iol.co.za/16×9/650?source=https://cdn.africannewsagency.com/public/ana/media/media/2020/06/12/1591963654633.jpg https://miro.medium.com/max/2250/1*b2XwWEB6vqCnpk7WDzzAKQ.png

Napsat komentář