Le Havre – aneb jak se staví město

Přístavní město Le Havre, ležící na pobřeží kanálu La Manche v Normandii, mělo natolik významnou polohu, že bylo za války prakticky celé zničeno. Znovuvybudováním byl již roku 1945 pověřen francouzský moderní architekt, stavitel a urbanista belgického původu Auguste Perret (1874-1954), mimochodem učitel Le Corbusiera. Práce se chopil s vervou a práce tak byly zahájeny již následujícího roku. Jelikož byl Perret průkopníkem betonové architektury, využil modulové železobetonové prefabrikace. Kromě obytných bloků pamatoval urbanistický návrh také na veřejné stavby jako radnice nebo kostel, které se nesou v podobném stavebním duchu. Právě jim nechal vyniknou nad městskou zástavbou a výsledek je dodnes považován za oslavu modernismu a symbol poválečné energie a optimismu Francie. V roce 2005 bylo město zapsáno na seznam památek Unesco.

Unikátním a snad i největší architektonické dílo Augusta Perreta je kostel sv. Josefa (L’Eglise St-Joseph). Byl vystavěn v neogotickém duchu a jeho 106 metrů vysoká věž již z dálky působí jako maják, který září v noci daleko na moře. Byť z vnějšku působí poněkud stroze, ohromující je právě interiér. Interiér je spoře osvětlen, dlouhá vitrážová okna zdobí zdi kostela i sto metrů vysokou zvonici. Ta je situována ve věži, která se tyčí přímo ve středu kostela a přímo nad oltářem.

Zdroj obrázku Pixabay

https://preview.redd.it/v2n6znqwzro11.png?auto=webp&s=f4690de8ae69effe619bd9b269fb37405bb640b7

Napsat komentář