Ladislav Gábriš-Škultéty (1738-1831)

Věčný husar Ladislav Gábriš-Škultéty (1738-1831) sloužil neuvěřitelných 81 let a zúčastnil se 22 vojenských tažení. Stal se živou kronikou rakouské monarchie v době jejího nejslavnějšího období. Bojoval dvanáctkrát proti Francouzům, sedmkrát proti Prusům, dvakrát proti Osmanům a jednou proti ruskému carovi.

Narodil se 27. června roku 1738 v Mojtíne, jako syn husara Juraje Gábriše. Ve dvanácti letech, po smrti matky, se vydal za svým otcem a stal se dobrovolníkem v Károlyiho husarském pluk. Jeho vojenská kariéra započala za sedmileté války a křest ohněm prožil v bitvě u Lovosic (1756), prvního střetu celého konfliktu. Celkem utrpěl tři zranění, první v bitvě u Kolína (1757). Zvlášť se vyznamenal při obsazení Berlína dne 16. října 1757. Tehdy Andrej Hadík (1710-1790) vedl zhruba 3 500 husarů a pěšáků v nečekaném přepadu pruského hlavního města. Rakušané ztratili pouze 10 mužů a Berlín se vykoupil za 300 000 tolarů. Škultétyho pluk byl roku 1768 rozpuštěn a jeho švadrona přešla k Baranayovskému pluku, jehož příslušníkem byl až do konce svého dlouhého vojenského života. Vyznamenal se rovněž při obléhání Bělehradu v letech 1789 až 1790. Za svou kariéru obdržel mnohá vyznamenání a byl postupně povyšován. Škultéty se ve službě naučil maďarsky, německy, latinsky a francouzsky.
Starého vojáka si všiml císař František I. a nechal mu vyplácet roční doživotní rentu 100 zlatých. Tehdejší majitel 8. husarského pluku se rozhodl rentu navýšit o stejnou částku. Zasloužilý husar je věnoval rodné vsi na kostel a školu, aby jeho rodáci příště nechodili do světa negramotní tak jako on. V roce 1826 navštívil pluk v rámci inspekce pluků arcivévoda Ferdinand d´Este. V čele pluku se inspekce zúčastnil se standartou také stařičký kaprál Škultéty. Po přehlídce mu arcivévoda pomohl osobně sesednout z koně se slovy: “Milý otče, toto je už na vás moc…” Ladislav Gábriš-Škultéty sloužil až do své smrti v sedle, osvobozený od služebních povinností a požívající důstojnických privilegií. Roku 1831 při stěhování pluku ze Sedmihradska, byl ponechán v lazaretu ve Svätom Arade, kde měl nabrat sil. K pluku se již nevrátil a pochovali jej na místním hřbitově. Jeho ostatky byly roku 2013 převezeny do rodného Mojtína na Slovensku.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons a Getarchive

https://www.christianitas.sk/wp-content/uploads/2020/11/bk-hadik-gabris-skultety.png

Napsat komentář