Kyrys prostřelený dělovou kulí (1815)

Kyrys třiadvacetiletého francouzského karabiniéra jménem François-Antoine Fauveau, prostřelený šestiliberní dělovou kulí (95,8 mm) 18. června 1815 v bitvě u Waterloo, zhruba 20 km jižně od belgické metropole Bruselu. Faveau vyrazil s 2. rotou, 4. eskadry 2. pluku karabinierů – jedním z pouhých dvou pluků, které nosily lesklé mosazné kyrysy. Tyto elitní jednotky francouzské těžké jízdy se společně zúčastnily posledního zoufalého útoku, kterým se maršál Ney pokusil prorazit čtverce, neboli karé, britské pěchoty. Faveauho kyrys je tak výmluvným symbolem zoufalé odvahy a oběti, během konečného pádu Napoleonovy vlády. Restaurovaný kyrys je vystaven v pařížské Invalidovně. Dobové zdroje Fauveaua popisují jako muže s modrýma očima, orlím nosem a pihovatým obličejem.

Nejznámějším případem, kdy voják přežil zásah dělovou kulí, je polský šlechtic Jan Wejher (1580-1626). Ve vojsku krále Zikmunda III. Vasy, bojoval u Stegeborg, Stångebro, pomohl bránit Gdańsk a především se účastnil obléhání Smolenska (1609-1611). Zde byl zasažen do hrudi dělovou kulí, vypálenou z ruských valů kolem města. Kyrys byl těžce pochroumán, ale dokázal kuli zastavit. Wejher přežil a kyrys daroval Karmelitánskému klášteru v Lorettu.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

https://external-preview.redd.it/Ik335G51rv0n7PaQx1JQ8JgGbyS4uTNpx1y1A8TfmCc.jpg?auto=webp&s=eaa502d967ecf4d6264e7fcbe13e1f043d14915e

Napsat komentář