Ocelový zadek pro krále

Pancéřovaný zadek je nepochybně největším dílem dávných zbrojířů. Pokud vás zajímá, komu tolik záleželo na jeho hýždích, tak nikom jinému než anglickému králi Jindřichu VIII. Ten jej “oblékl” roku 1520 v nejepičtějším turnaji historie – Field of Cloth of Gold, u nás známém jako “bitva chvastounů”, kdy se měl střetnout se samotným králem Francie. Zbroj pro pěší souboj je mistrovským dílem dílny v Greenwichi a není na ní ani jediná nechráněná skulinka. Je vysoká 187 centimetrů a tak lze snadno odhadnout výšku devětadvacetiletého krále. Váží 42,6 kg, což je dvojnásobek hmotnosti běžné bitevní zbroje. Mohl ji tedy nosit jen zdatný a silný muž, jako byl mladý Jindřich VIII.

Několik týdnů před zahájením turnaje požádali Francouzi o změnu pravidel, a proto již tato zbroj nebyla dokončena. Platnéři tak narychlo pro krále sestavili zcela odlišnou zbroj s širokou suknicí (tonlet), kterou bylo možno zcela složit.

Po mnoha dnech soutěžení a zápasů, započal samotný turnaj v pondělí 11. června a trval jedenáct dní. Déle než týden probíhal tjost přes bariéru (tedy klasický jízdní střet s dřevcem), kdy jeden francouzský rytíř zemřel po střetu se svým bratrem. Následovaly pěší souboje přes bariéru, kdy se nejprve bojovalo kopími a následně dlouhými meči (otupenými). Nutno podotknout, že pravidla zakazovala vzájemný střet obou králů, přesto Jindřich vyzval Františka I. na zápas (wrestling). Výsledek byl pro anglického krále poněkud neslavný, jelikož byl velmi rychle přemožen a položen na zem. V dalších letech se vztahy mezi oběma zeměmi zhoršovaly a později přerostly ve vyhlášení války, jelikož se Anglie přidala na stranu Svaté říše římské, po vypuknutí Italské války (1521-1526).

Zdroj obrázku Wikimedia Commons a Flickr

https://questden.org/kusaba/moo/src/130402457022.jpg

Napsat komentář