Kořeny obrůstající spáry chodníku

Fíkovník banyán (Ficus benghalensis) je vysoký, mohutný strom pěstovaný v tropických oblastech. Je stálezelený, plodí jedlé ovoce a pro svou vlastnost obrůstat jiné stromy je nazýván “strom škrtič”. Je považován za posvátný jak hinduisty tak i buddhisty a tak je často vysazován kolem chrámů. Mohutné stromy často vyznačují místa přirozených shromaždišť lidí nebo v minulosti odpočívajících poutníků; druhové jméno “banyán” je odvozené od staroindického shromáždiště pocestných. V některých případech dosahuje takové velikosti, že kořeny rostoucí z větví musí používat jako oporu.
Pokud strom roste v blízkosti budovy, může ji svými mohutným kořeny poškodit, stejně jako to dělá s chodníky a cestami, okolo nichž bývá sázen. Přesto je často používán jako strom poskytující stín v parcích, zahradách i okolo ulic a cest. Protože se jedná o dlouhověký strom, probíhá případné poškození staveb až v době, kdy zahradník sázející tyto stromy je již po smrti.

Zdroj obrázku Flickr a Science

Napsat komentář