Klíčové pistole

Jako malí jsme si vyráběli pistolky ze starých klíčů a naškrábaných hlaviček od sirek, ale v minulosti si vyráběli něco podobného, jen mnohem silnější a větší. Před několika stovkami let si naši předkové mnohem profesionálněji a klíče přetvořili do podoby plně funkčních pistolí. Na fotografiích tak můžete vidět krásně zdobené klíče s moderními pistolovými zámky – ať již doutnákové nebo křesadlové. Tyto pozoruhodné zbraně byly až překvapivě rozšířené.

Pokud jde o historii samotných klíčů, tak jejich existenci zmiňuje již Homér ve svém díle Odyssea. Konkrétně v souvislosti s Pénelopou, která opatrovala klíč z bronzu a slonoviny. Klíče tedy znali staří Řekové od 8. století př.n.l., archeologické vykopávky v Thébách svědčí o existenci zámků s klíči od 3. století př.n.l. Klíče se lišily svým provedením již v dávné minulosti. Byly zdobené zejména na očku (část určená k držení rukou), různě tvarované, a lišily se vahou, délkou i použitím materiálů. Tyto zdobné úpravy se používaly až do sklonku 19. století, kdy technický vývoj znamenal složitější zámek oproti zjednodušeným klíčům. Protože vlastnictví některých důležitých klíčů bylo odznakem důstojnosti, nosívaly se zavěšené na krku na zlatém řetězu. Mnohé klíče u královských dvorů měly svá pojmenování, např. Komorní klíč na dvoře Marie Terezie atd.

Zdroj obrázku Pixabay

Napsat komentář