Kenau Simonsdochter Hasselaer

Haarlemská obchodnice se dřevem Kenau Simonsdochter Hasselaer (1526-1588) se stala legendární lidovou hrdinkou pro svou neohroženou obranu města proti španělským nájezdníkům během obléhání v roce 1573.

Nizozemské město Haarlem patřilo mezi bohatá centra obchodníků a řemeslníků, v 16. století ale i sem dolehla tvrdá ruka španělské nadvlády a město se vzbouřilo. Kenau se narodila jako druhá dcera Guerte Coenendochter Hasselaer a Simona Gerritszoona Brouwera. Dědeček z matčiny strany byl bohatým sládkem a občas i městským radním. Když Haarlem obléhali Španělé a děly zničili hradby, na obraně barikád se podíleli všichni obyvatelé – muži, ženy i děti. Jedna latinsky psaná zpráva z Delftu zmiňovala Kenau jménem jako neobvykle nebojácnou ženu, která ve dne v noci přenášela zeminu na poničené městské hradby, aby znovu vybudovala obrannou linii.

Toto (anonymní) vyprávění zmiňuje v dalším odstavci, jak lidé z Haarlemu stáli na těchto zemních valech a házeli hořící dehtové věnce kolem krku nepříteli, a popisoval, jak jeden španělský voják skočil do řeky Spaarne, aby uhasil plameny, jen aby se utopil pod váhou zbroje. Neznámo kdy se objevila historka, že to byla právě Kenau, kdo házel tyto “dehtové věnce”. Kenau jako nosička zeminy byla již plnohodnotně oslavována při stém výročí nezávislosti na Španělsku v roce 1673 a znovu během dvoustého výročí v roce 1773. V 19. století se přidalo, že vedla armádu 300 žen proti Španělům, tuto scénu dokonce připomínal romantický obraz Barenta Wijnvelda a J.H. Egenbergera.

Byl to haarlemský lékař a historik Dr. C. Ekama, kdo poprvé zpochybnil legendu o Kenau, stalo se tak v roce 1872 v předvečer oslav třístého výročí. Poukázal na to, že ani ona, ani žádná jiná žena nebyla zařazena na seznam “válečných zločinců” poté, co Španělé převzali kontrolu nad městem. Zatímco její 18letý bratranec Pieter Dirksz Hasselaer, člen schutterij (domobrany), byl na seznamu a byl zatčen, i když později propuštěn. Nicméně, ženy nebyly obecně považovány za válečné zločince. Navíc, ženy bojující při obraně města nebyly v té době neobvyklé, příkladem může být obrana Antverp roku 1576, kde 12 000 mužů a žen bojovalo, stavělo valy a barikády v boji proti Španělům.

Pokud jde o něco víc k životu Kenau Simonsdochter Hasselaer, tak kolem roku 1544 se provdala za Nanninga Gerbrandsze Borsta – měli čtyři děti: Guerte, Margriet, Lubbrich a syna Gerbranda. Po smrti manžela (v roce 1562) pokračovala v jeho podnikání. Poté, co její dcera Lubbrecht zemřela, vzala do svého domu osiřelého syna svého bratra Coena, nazývaného také Guerte, stejně jako její dcera. Krátce po obléhání opustila Haarlem, věnovala se obchodu a žila v různých městech. Krátce po roce 1577 se vrátila a to bez jakéhokoliv povšimnutí kronikářů. V roce 1585 se dokonce dostala do velkých potíží, aby získala peníze od městské rady za dřevo dodané během obléhání, které nebylo nikdy zaplaceno. Teprve v roce 1593 byly jejím dcerám vyplaceny nějaké náhrady. Aby mohla pokračovat v obchodu se dřevem, pořídila si loď, která vyrážela až pětkrát ročně do Norska. Kapitán byl jednou zajat jako rukojmí a Kenau se velmi snažil, aby ho propustil, ale zjevně cestovala na sever a sama se podle jejích dcer stala obětí pirátů. V květnu 1589 její dcery zažalovaly kapitána Lievena Hansze z Holštýnska o tuto loď. Během procesu bylo prokázáno, že v roce 1588 odešla z přístavu do Norska a zmizela. Lieven Hansz uvedl, že loď koupil ve Flensburgu od přístavního úředníka pověřeného prodejem opuštěných lodí. Předpokládá se tedy, že Kenau zemřela rukou pirátů.

V roce 2014 o ní vyšel holandský film s Monic Hendrickx v hlavní roli: https://www.csfd.cz/film/359944-kenau-bojovnice-z-harlemu/prehled/

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář