Kanibalská oslava na ostrově Tanna (1889)

Rituální kanibalismus byl v minulosti značně rozšířen v celé lidské společnosti. Ne vždy se vyvíjel u komunit v oblastech s omezenými zdroji vhodné masité potravy, ale mohl mít spíše rituální motivaci. Pozření srdce nepřátelského bojovníka bylo vnímáno jako získání části fyzické a duševní síly, kterou disponoval. Na našem území byly tyto praktiky zaznamenány u populací střední doby bronzové např. v Únětické kultuře. V moderní společnosti byl rituální kanibalismus prakticky vymýcen. V oblastech málo zasažených západní kulturou se kanibalismus udržoval ještě dlouho v 20. století, jako například na Papui-Nové Guinei nebo zmíněném Vanuatu.
Vanuatu je melanéský ostrovní stát v Oceánii. Souostroví se nachází přibližně 2 350 km východně od Austrálie, 500 km severovýchodně od Nové Kaledonie, západně od Fidži a jižně od Šalamounových ostrovů. Během koloniálního období se nazývalo Nové Hebridy (1906–1980).

Autorem titulního obrazu Kanibalská oslava na ostrově Tanna, souostroví Vanuatu v Melanésii (1889) je Charles E. Gordon Frazer (1863-1899), plátno měří 107,3 x 214,6 cm. Poprvé byl vystaven roku 1891 v Národní galerii v Melbourne a v majetku umělcovy rodiny se nacházel až do roku 1987.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář